Bazy Namiotowe

Baza Namiotowa Czynna

Hala Górowa

24 czerwca - 30 sierpnia 2019 Komentarze

Głuchaczki

17 czerwca - 30 sierpnia 2019 Komentarze

Polana Wały

24 czerwca - 30 sierpnia 2019 Komentarze

Koszt noclegu na wszystkich bazach namiotowych:

 • 10 zł - nocleg w namiocie bazowym
 • 5 zł - nocleg w namiocie własnym

Bezpłatne noclegi mogą otrzymać przewodnicy studenccy SKPB Katowice i innych studenckich kół przewodnickich


Przeczytaj najczęściej zadawane pytania

Na bazach obowiązuje Regulamin Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK

Udzialamy rabatu PTTK

Jeśli chcesz bazować, przeczytaj Zasady Obsadzania Bazy


Regulamin Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK

 1. Obiektami SBN PTTK mogą być:
  1. bazy namiotowe,
  2. chatki studenckie,
  3. schroniska,
  4. bazy namiotowe innych gestorów,
  5. inne obiekty noclegowe zarówno sezonowe jak i całoroczne.
 2. SBN ma na celu:
  1. Propagowanie i popularyzację turystyki kwalifikowanej zwłaszcza wśród młodzieży,.
  2. Umożliwienie obiektom prywatnym oraz należącym do innych organizacji afiliowania przy PTTK oraz wspólnej pracy z obiektami PTTK na rzecz turystyki kwalifikowanej.
  3. Ujednolicenie zasad korzystania z obiektów noclegowych.
 3. Obiekty Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK służą wszystkim turystom, zwłaszcza członkom PTTK.
 4. Obiekt SBN PTTK oznaczony jest na zewnątrz wyraźnym emblematem PTTK. W obiektach uwidocznione są:
  1. w przypadku obiektów afiliowanych nad emblematem napis "Obiekt afiliowany przy PTTK" według wzoru zatwierdzonego przez KA ZG PTTK,
  2. Regulamin Obiektu Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK według wzoru zatwierdzonego przez KA ZG PTTK, oraz regulamin wewnętrzny obiektu,
  3. plakat SBN PTTK według wzoru zatwierdzonego przez KA ZG PTTK,
  4. cennik usług wraz z informacją o stosowanych rabatach, a w szczególności o Rabacie PTTK według wzoru zatwierdzonego przez KA ZG PTTK,
  5. informacja o szlakach prowadzących do sąsiednich schronisk, obiektów SBN PTTK oraz miejscowości - zasadniczo w formie mapy lub schematu,
  6. informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej z najbliższych miejscowości (przystanku, stacji) oraz o grożących niebezpieczeństwach i zasadach wzywania pomocy.
 5. Obiekt SBN PTTK w ramach oferowanych usług zapewnia, co najmniej:
  1. noclegi w warunkach turystycznych,
  2. wrzątek do naczyń własnych turysty bezpłatnie,
  3. nieodpłatne korzystanie z pieca lub kuchni elektrycznej i infrastruktury kuchennej - umożliwiającej przygotowanie posiłku we własnym zakresie,
  4. spożycie w jadalni posiłków przygotowanych we własnym zakresie,
  5. wykorzystanie jadalni w charakterze świetlicy poza okresem spożywania posiłków,
  6. w razie wypadku skorzystanie z apteczki wyposażonej w środki pierwszej pomocy,
  7. turystom nocującym w obiekcie SBN PTTK, możliwość suszenia odzieży i obuwia, a także naprawy sprzętu turystycznego we własnym zakresie.
 6. Podmiot prowadzący obiekt SBN PTTK udziela w ciągu 14 dni odpowiedzi w sprawie rezerwacji noclegów. Odpowiedź jest wiążąca dla obu stron.
 7. Turyści przyjmowani są na nocleg według kolejności zgłoszeń, z tym że przy równoczesnym zgłoszeniu pierwszeństwo przysługuje członkom PTTK. Obiekty SBN PTTK udzielają rabatu w wysokości min. 20% dla członków PTTK z aktualnie opłaconą składką PTTK, oraz dodatkowych rabatów określonych przez Komisję Akademicką ZG PTTK i zarządcę obiektu.
 8. Komisja Akademicka raz do roku określa i publikuje na swoich stronach internetowych maksymalną wysokość opłat za nocleg w obiektach SBN oraz listę obowiązujących rabatów KA.
 9. Turyście, który nie ma możliwości bezpiecznego dotarcia do innego obiektu noclegowego, stacji kolejowej, lub miejscowości, a także ze względu na zjawiska atmosferyczne, itp. obiekt obowiązany jest udzielić schronienia i jednego noclegu - nawet jeżeli wszystkie miejsca noclegowe są zajęte. Udzielenie noclegu w warunkach zastępczych upoważnia do pobrania opłaty nie przekraczającej ceny najtańszego noclegu w danym obiekcie SBN PTTK.
 10. W obiektach SBN PTTK obowiązuje cisza nocna - używanie instrumentów muzycznych i urządzeń nagłaśniających nie może zakłócać wypoczynku innych turystów.
 11. W okresie od 25 grudnia do 5 stycznia obiekt jest zwolniony z przestrzegania punktów 7 i 9 powyższego regulaminu.
Wersja zatwierdzona przez Komisję Akademicką w dniu 12 marca 2011 r.