Zapraszamy na kolejną edycję przeglądu „Karpaty wielu kultur”, który ma nacelu pokazać wkład różnych grup etnicznych, religijnych oraz narodów do wspólnego dziedzictwa kulturowego. Dziś nie sposób powiedzieć, która nacja dała więcej, która mniej. Jak mówi Antoni Kroh „każdy naród dawał, każdy brał – księgowych przy tym nie zatrudniano”. Celem przeglądu jest właśnie uświadomienie, że żyjąc wśród innych nacji uczestniczymy w pewnym procesie, gdzie równocześnie każdy coś wnosi do kultury jak i z niej bierze. Obecna edycja będzie poświęcona ludności zamieszkującej teraz i w przeszłości Karpaty i ich bezpośrednie sąsiedztwo na terenie obecnej Ukrainy.