Śpiewanki SKPB Katowice – AKT Gronie – „Spotkanie pokoleń piosenki rajdowej” odbędą się 11 października 2011 r. o godz.18.30 w „Leśniczówce” w WPKiW.

Zapraszamy wszystkich przewodników, sympatyków i kursantów na „Spotkanie pokoleń piosenki rajdowej” (SKPB-AKT) (strona leśniczówki & mapa). W planie granie i śpiewanie oraz relacje z wypraw górskich.

Wejście bezpłatne. Czynny bufet obficie zaopatrzony (korzystanie na koszt własny uczestników).

Busik AKT Gronie będzie kursował od 18 i po imprezie między domem handlowym AKS i Leśniczówką.