Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych,

przypadający na dzień 21 lutego, został ustanowiony w 1989 r.

podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych
(World Federation of Tourist Guide Associations -WFTGA).

Pierwszy raz świętowano Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

(International Tourist Guide Day -ITGD) w 15 krajach, w 1990 roku.

Ten dzień ma pokazać pracę przewodnika lokalnym społecznościom i lokalnym władzom,

a także uświadomić , jaką rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a w szczególności w kreowaniu wizerunku miasta czy regionu.

Katowiccy przewodnicy turystyczni zrzeszeni w PTTK zapraszają do Ronda Sztuki dnia 05 marca 2012r. na godz. 16.00

W ubiegłych latach prezentowaliśmy zarówno zawód przewodnika jak i istniejące w naszym mieście Koła Przewodnickie,
na więc teraz tylko je przypomnimy i zaraz zapraszamy na trzy prelekcje:

– Janusz Chmielowski patron Koła Przewodników Tatrzańskich w Katowicach. Prelekcja przygotowana przez Tomasza Kołtuna z tego Koła

oraz dwie prelekcje przygotowane przez przewodników ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach:

– Kobiety na Ośmiotysięcznikach – Ternua Female Team – Gasherbrumy 2011.

Prelekcja przygotowana przez Aleksandrę Dzik

– Mityczne wulkany Damavand, Ararat, Kazbek.

Prelekcję przygotował Maciej Westerowski