Od marca rozpoczyna się cykl szkoleń przeznaczony dla członków SKPB. Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce 27.03.2018 r. o godzinie 17.00. Pół godziny poświęcimy na sprawy organizacyjne Koła, omówienie bieżącej aktywności oraz przedstawienie pomysłów członków na dalszą działalność. O godzinie 17.30 rozpocznie się wykład pt. „Niedoceniane zasoby przyrody Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego – atrakcyjnych turystycznie mezoregionów Polski”, który poprowadzi dr Alicja Barć.

Kolejne spotkania będą odbywały się w każdy czwarty wtorek miesiąca w bufecie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Jagiellońskiej 28 w Katowicach. Serdecznie zapraszamy, gdyż jest to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy i integracji członków Koła.