PROGRAM

sobota 6. października

7:00 wyjazd autokaru z Katowic z ul. Kopernika

do godz. 15:00 wycieczka krajoznawcza

12:00 – 16:30 przyjmowanie gości przyjeżdżających własnym transportem

17:00 uroczysty obiad

18.00 rozpoczęcie części oficjalnej obchodów:

– przywitanie gości,

– wystąpienia Prezesa SKPB i zaproszonych gości

– prezentacja slajdów z 55 letniej historii Koła,

po godz. 20.00 część nieoficjalna – wspólna biesiada z gitarą w tle.

niedziela 7. października

8:00 -10:00 śniadanie

10:00 mecz piłkarski

12:00 wykwaterowanie i przejazd do Katowic

TRANSPORT i WYCIECZKA

W przypadku uczestnictwa w wycieczce krajoznawczej transport autokarem w sobotę 6 października o godzinie 7.00 z Katowic z ul. Kopernika (przystanek autobusowy koło pomnika) i realizacja programu wycieczki:

– muzeum świerka istebniańskiego,

– galeria Wałachów,

– Zameczek Prezydencki (organizatorzy nie gwarantują możliwości zwiedzania),

– ew. panorama z Ochodzitej.

Około godziny 15.00 przyjazd do hotelu i zakwaterowanie.

Powrót do Katowic w niedzielę, wyjazd autokaru o godzinie 12.00 spod ośrodka.

W pozostałych przypadkach dojazd własnym środkiem transportu, na miejscu dostępny jest parking.

ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie w sobotę od godziny 12.00 w pokojach 2, 3 i 4-osobowych z łazienkami, ośrodek nie dysponuje łóżkami małżeńskimi i łóżeczkami dla małych dzieci

WYŻYWIENIE

sobota, od godziny 17:00:

– przystawka

– obiad dwudaniowy

– ciasto, kawa i herbata

– zimna płyta

– ciepła przekąska

niedziela, 08:00 – 10:00

– śniadanie w formie szwedzkiego stołu

KOSZTY

cena podstawowa: 150 zł/ os zawiera nocleg z wyżywieniem oraz jubileuszowy śpiewnik.

dodatkowo płatne:

– pamiątkowa odznaka jubileuszowa – do 20 zł – cena zależna od ilości chętnych osób, możliwość nabycia odznaki przy minimum 20 chętnych osobach,

– przejazd autokarem z Katowic do Istebnej w sobotę rano, uczestnictwo w programie krajoznawczym, powrót autokarem w niedzielę w południe, ubezpieczenie na czas wycieczki
40 – 50 zł w zależności od ilości chętnych osób, transport i wycieczka dojdzie do skutku przy minimum 16 chętnych osobach.

Zaliczkę w wysokości 70 zł prosimy wpłacić do 31.08.2018r. Zaliczka jest bezzwrotna. Całości wpłaty prosimy dokonać do 30.09.2018r.

Udział dzieci w wieku do lat 3 jest bezpłatny.

Cena podstawowa dla dzieci w wieku do 10 lat wynosi 113zł/ os.

Numer konta do przelewu:

36 1140 2004 0000 3102 7550 5080

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmuje Dorota Perenc w formie:

– elektronicznego formularza,

– wiadomości e-mail na adres 55lecieskpb@gmail.com.

Przy zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko zgłaszanej osoby/osób,

– ewentualną chęć skorzystania z transportu i uczestnictwa w programie krajoznawczym,

– ewentualną chęć zakupienia pamiątkowej odznaki,

– wiek zgłaszanych osób, jeśli są to dzieci poniżej 10 roku życia,

– preferowanych towarzyszy w pokoju – preferencje zostaną wzięte pod uwagę w miarę możliwości.

DODATKOWE INFORMACJE:

– przewodnickie swetry, polary i instrumenty muzyczne mile widziane,

– osoby chętne do rozegrania meczu proszone są o zorganizowanie się we własnym zakresie,

– wszelkie pytania proszę kierować na adres 55lecieskpb@gmail.com

Niniejsza informacja opublikowana została na stronie SKPB Katowice, na forum SKPB Katowice, poprzez newslettera kołowego, w prywatnej wiadomości mailowej do członków Koła oraz za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardzo prosimy o upewnienie się wśród swoich współkursantów, współblachowanych i znajomych, czy otrzymali powyższą informację. Nie chcemy, by ktokolwiek został pominięty.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 6/302 (kod pocztowy: 40-006); adres poczty elektronicznej ompttkkatowice@skpb.org, numer kontaktowy: 668 842 377 (dalej jako: „Oddział„).

Podstawę przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych osobowych stanowi Twoja dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccu760VlwdIsv5xjRkgvOtyPPHcX0dr570NxwQ4Uhezea5fw/viewform;

Twoje dane osobowe są i będą przetwarzane, w tym przechowywane, opracowywane, udostępniane podmiotom trzecim, w celu i w zakresie niezbędnym dla organizacji w dniach 6 i 7 października 2018 roku obchodów 55-lecia Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach. W szczególności, przekazane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowemu HALNIAK w Istebnej dla zapewnienia należytego zrealizowania usługi noclegowej dla gości obchodów.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe nie będą udostępniane do państw nienależących do Unii Europejskiej lub nie będących stroną porozumienia z dnia 2 maja 1992 roku o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej jako: „RODO”).

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt 3 Informacji, jednak nie dłużej niż do końca 2023 roku.

Jesteś uprawniony do zwrócenia się do Oddziału o dostęp do przekazanych przez Ciebie danych osobowych, uzyskania szczegółowych informacji o ich przetwarzaniu, sprostowania lub uzupełnienia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania ich usunięcia na zasadach i w granicach określonych w RODO.

W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa jesteś uprawniony do cofnięcia w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie przekazanych przez Ciebie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na ocenę zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Organu: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszenia jako wymagane, będzie uniemożliwiać Twój udział w obchodach 55-lecia SKPB w Katowicach.