W marcu, podczas spotkania wtorkowego naszym gościem będzie Roman Frodyma, a tematem jego prelekcji oczywiście zachodniogalicyjskie cmentarze wojenne z czasu I wojny światowej.

Spotkanie odbędzie się o 19-go marca o 17:30 w COP przy ul. Kopernika 14 w Katowicach.