Już we wtorek 17 grudnia o godzinie 17:30 w COP przy ul. Kopernika 14 w Katowicach wysłuchamy prelekcji Wojciecha Krukara – człowieka, który dzięki swej mozolnej pracy przywrócił Bieszczadom ich dawne nazwy. Spotkanie jest przeznaczone dla członków i kursantów SKPB oraz zaproszonych gości.