Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach zawiesza niestety swą działalność od 16 do 29 marca. W związku z tym, w porozumieniu z prelegentem p. J. Wąsińskim – opiekunem leśnego pogotowia w Mikołowie – spotkanie we wtorek 17 marca zostaje odwołane. Miejmy nadzieję, że uda się nam je zrealizować w przyszłości.