W cyklu Spotkań Wtorkowych zapraszam 5 maja o godz. 17.30 (wyjątkowo w pierwszy wtorek miesiąca) na wykład Włodzimierza Witkowskiego o drewnianych cerkwiach na Huculszczyźnie. Pan dr inż. Włodzimierz Witkowski jest architektem, pracownikiem naukowym Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Współpracuje z łódzkim środowiskiem przewodnickim i Towarzystwem Karpackim. Od ponad trzydziestu lat co najmniej raz w roku odwiedza wsie na Huculszczyźnie i Pokuciu (w tym od ponad dwudziestu lat także jako opiekun wypraw naukowych studentów architektury PŁ), a efektem tych wizyt są m.in. dokumentacje pomiarowe ponad stu sześćdziesięciu tamtejszych drewnianych cerkwi. Plon swych dokonań w formie gawędy przedstawi nam podczas prelekcji.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Skype. Odpowiedni link będzie udostępniony 10 min przed rozmową przez nasze forum w części przeznaczonej dla członków Koła i wymagającej logowania oraz przez fb – grupę „SKPB Przewodnicy i Sympatycy”.