25 czerwca mija 57 lat od powstania Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach. W związku z tym przypominamy, jakie były początki naszej organizacji.

Nie byłoby SKPB Katowice, gdyby nie wcześniejsza działalność Akademickiego Klubu Turystycznego „Gronie” w Katowicach, który powstał 22 lutego 1961 roku. Klub ten zajął się z organizacją i obsługą imprez turystyki kwalifikowanej w postaci szeregu górskich rajdów.

Praktycznie od razu postawiono na profesjonalizację członków AKT. 21 grudnia 1961 roku ruszył kurs przewodników beskidzkich. Wzięli w nim udział najaktywniejsi klubowicze. Kursowe wykłady odbywały się w Klubie Studenckim „Ciapek” przy ulicy Kościuszki 49 w Katowicach. Oprócz tego zorganizowano pięć wędrownych wyjazdów szkoleniowych na tereny przede wszystkim Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego. Trzy z nich były dwudniowe a dwa dwutygodniowe. Ponadto zorganizowano autokarówkę do Cieszyna i Bielska-Białej.

Kurs przyniósł spektakularny sukces AKT „Gronie”. 4 czerwca 1963 roku egzamin na przewodnika beskidzkiego klasy III, z uprawnieniami na Beskidy Zachodnie, zdało aż 18 członków Klubu.

Skoro pojawili się przewodnicy, zaistniała potrzeba umiejscowienia ich w strukturach Polskiego towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 14 czerwca 1963 roku na bazie AKT „Gronie” oraz klubów turystycznych PTTK przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny), Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach (po połączeniu z filią Uniwersytetu Jagiellońskiego przekształciła się w 1968 roku w Uniwersytet Śląski) oraz Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (dzisiejsza Akademia Muzyczna) powstał Oddział Międzyuczelniany PTTK. Jego pierwszym prezesem został Janusz Kalinowski, zarazem pierwszy prezes AKT „Gronie” – postać niezwykle zasłużona dla studenckiego ruchu turystyczno-krajoznawczego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Dzięki utworzeniu OM PTTK możliwe stało się spełnienie wszystkich warunków formalnych do powołania studenckiego koła przewodnickiego. Ostatecznie 25 czerwca 1963 roku powstało Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Katowicach.

Wśród 17 członków-założycieli Koła znaleźli się: Piotr Bednorz – członek zarządu, Lucyna Damboń, Konrad Domogała – sekretarz zarządu, Adam Dras vel Adolf Drahs, Krystyna Gajek, Eugeniusz Gren, Janusz Gregorczyk – skarbnik zarządu, Jerzy Jaskuła, Janusz Kalinowski – członek zarządu, Stefan Kowalski – wiceprezes zarządu, Stefania Mały, Krystyna Matys – prezes zarządu, Krystyna Myszor, Zbigniew Padoł, Alfred Śliwka, Irena Tomalik oraz Marianna Wawrzyniak. SKPB Katowice z miejsca zajęło się szkoleniem nowego narybku przewodnickiego, czego efektem było wypromowanie do dziś kilkuset osób na przewodników beskidzkich.

Dziennikorz