Już wkrótce, bo 19 września, odbędzie się nasza kołowa InO. Do udziału w niej zaproszeni są przewodnicy i sympatycy SKPB w Katowicach oraz kursanci kursów przewodnickich.

Zaplanowano trzy trasy o różnych stopniach trudności:

  • łatwą (ok. 2-3 km) – z założenia dla rodzin, które chcą wybrać się na spacer z dziećmi, ilość zawodników w zespole bez ograniczeń, to trasa nie dla kursantów,
  • średnią I (ok. 3-5 km) – z mapą bez przekształceń, średnią długością trasy, ewentualnie z wyznaczeniem jakiegoś azymutu, ilość zawodników w zespole od 1 do 2,
  • średnią II (ok. 5-7 km), nieco dłuższą i trudniejszą niż trasa poprzednia oraz z możliwymi zadaniami z wykreślania azymutów, a także z mapą z możliwymi przekształceniami, ilość zawodników w zespole od 1 do 2.

Więcej informacji i zapisy na naszym forum w części „forum kołowo-kursowe” i na fb w grupie SKPB P&S oraz u Kijka.