Kolejne Spotkanie Wtorkowe miało odbyć się 20 października. Mieliśmy gościć Panią Krystynę Reinfuss-Janusz, współpracownika Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie i Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Niestety, tzw. siła wyższa spowodowała, że spotkanie trzeba odwołać. Przepraszam wszystkich zawiedzionych i proszę o zrozumienie.

Mam nadzieję, że zobaczymy się wszyscy w przyszłym roku. Spotkanie będzie miało dwie części. Pierwsza, nosząca tytuł Ostatni ślad, będzie poświęcona zwyczajom pogrzebowym na beskidzkich wsiach. Nasz Gość napisał o niej w ten sposób:
„Wśród zjawisk otaczających człowieka i dotyczących go bezpośrednio szczególnie silne wrażenie wywiera na nim śmierć. Wokół zjawiska śmierci powstały liczne wierzenia i przesądy, u których podstaw leży obawa przed śmiercią – lęk wobec Niewiadomego, czekającego człowieka po śmierci, żal za bliską osobą, a równocześnie obawa przed zmarłym. Wszystkie te uczucia wyrażają się w bogatym folklorze towarzyszącym zjawisku śmierci.”

W części drugiej zatytułowanej Roman Reinfuss – autoportret z własnych słów, wspomnimy wspólnie Prof. Romana Reinfussa, członka honorowego SKPB w Katowicach, którego 110 rocznica urodzin przypadła w tym roku w maju.