Zapraszam na listopadowe Spotkanie Wtorkowe z panem Dr hab. Marcinem Przybyłą, Prof. UJ – archeologiem, pracownikiem naukowym w Zakładzie Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od naszego gościa dowiemy się o najciekawszych wykopaliskach archeologicznych w polskiej części Karpat, a przede wszystkim o największej rewelacji kilkunastu ostatnich lat – odkryciu dawnych osad ludzkich na Górze Zyndrama w Maszkowicach k. Łącka, z których najstarsza z dobrze udokumentowanych powstała około 1750 r. p.n.e.

Z powodu obowiązujących ograniczeń sanitarnych spotkanie odbędzie się przez Skype, a odpowiedni link będzie udostępniony na naszym forum i przez fb w grupie SKPB P&S. Do zobaczenia i usłyszenia 17 listopada o godz. 17.30