Na koniec stycznia garść informacji o naszych najbliższych planach.

Walne Zebranie członków SKPB w Katowicach, zgodnie ze znowelizowaną ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” i zaleceniami ZG PTTK, odbędzie się w ciągu 60 dni po odwołaniu stanu epidemii, czyli w bliżej nieokreślonym dziś terminie.

Końcowy praktyczny egzamin wewnętrzny kursu 2019/20 planujemy zrobić w marcu.

Więcej szczegółów na naszym forum (nie trzeba się logować).