Gdyby nie AKT „Gronie”, nie byłoby SKPB Katowice. Dziś nasi przyjaciele z Akademickiego Klubu Turystycznego „Gronie” w Katowicach obchodzą okrągłą rocznicę swego powstania. Serdecznie gratulujemy tego zacnego jubileuszu i życzymy Wam Drodzy Przyjaciele wszelkiej pomyślności na górskich szlakach i nie tylko! ?

Od Zarządu AKT „Gronie” otrzymaliśmy okoliczną kartkę, którą poniżej publikujemy.

AKT „Gronie” powstał 22 lutego 1961 roku. Klub ten zajął się z organizacją i obsługą imprez turystyki kwalifikowanej w postaci szeregu górskich rajdów. Praktycznie od razu postawiono na profesjonalizację członków AKT. 21 grudnia 1961 roku ruszył kurs przewodników beskidzkich.

Kurs przyniósł spektakularny sukces AKT „Gronie”. 4 czerwca 1963 roku egzamin na przewodnika beskidzkiego klasy III, z uprawnieniami na Beskidy Zachodnie, zdało aż 18 członków Klubu.

Skoro pojawili się przewodnicy, zaistniała potrzeba umiejscowienia ich w strukturach Polskiego towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 14 czerwca 1963 roku na bazie AKT „Gronie” oraz klubów turystycznych PTTK przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny), Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach (po połączeniu z filią Uniwersytetu Jagiellońskiego przekształciła się w 1968 roku w Uniwersytet Śląski) oraz Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (dzisiejsza Akademia Muzyczna) powstał Oddział Międzyuczelniany PTTK. Jego pierwszym prezesem został Janusz Kalinowski, zarazem pierwszy prezes AKT „Gronie” – postać niezwykle zasłużona dla studenckiego ruchu turystyczno-krajoznawczego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Dzięki utworzeniu OM PTTK możliwe stało się spełnienie wszystkich warunków formalnych do powołania studenckiego koła przewodnickiego. Ostatecznie 25 czerwca 1963 roku powstało Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Katowicach.