Niestety, Spotkanie Wtorkowe 16 marca z panem Jackiem Wąsińskim, pracownikiem Nadleśnictwa Katowice oraz twórcą i opiekunem mikołowskiego ośrodka rehabilitacyjnego dla dzikich zwierząt, z przyczyn niezależnych od organizatorów zostało odwołane. Zawiedzionych przepraszamy.

Pozostaje nam jedynie odwiedzenie strony internetowej pogotowia, gdzie przeczytamy m.in.:

„Celem ośrodka jest niesienie pomocy dzikim zwierzętom – rannym w wypadkach drogowych albo wskutek innego typu zdarzeń losowych, wymagających rehabilitacji względnie odchowania – w przypadku tych, które we wczesnym okresie życia zostały osierocone. Staramy się, aby jak najwięcej z nich mogło powrócić do środowiska naturalnego, natomiast zwierzęta trwale okaleczone mają zapewnioną u nas dożywotnią opiekę. (…) Przygotowani jesteśmy do przyjmowania zwierząt od ryjówki aż po łosia a także płazów, gadów, ptaków. Oprócz gatunków charakterystycznych dla polskiego krajobrazu do Pogotowia trafiają także całkiem nietypowe gatunki np. węże, jaszczurki, żółwie, pająki, papugi itp. (…) I tak między innymi trafiła do nas 20 lenia wilczyca Bulina, 30 letnia czapla purpurowa, makaki lapundery, które przez lata występowały w cyrku, później trafiły do ZOO a na emeryturę przyjechały do nas.”