We wtorek 15 czerwca będziemy mieli okazję spotkać się z Panią Krystyną Reinfuss-Janusz, Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, niegdyś Prezesem PTL i kustoszem Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Spotkanie będzie miało dwie części. Podczas pierwszej nasz Gość wygłosi prelekcję pod tytułem „Grupy etnograficzne  w Polsce. Sposoby wyznaczania  ich granic na przykładzie  Łemkowszczyzny, Huculszczyzny i innych„, o której napisał m.in. w ten sposób:

W Polsce jest ponad 100 różnych grup etnograficznych, zostały one wyłonione poprzez prowadzone badania terenowe, w których uczestniczyli liczni badacze kultury ludowej. Granice Łemkowszczyzny, Huculszczyzny, a także granicę między Krakowiakami a Góralami wytyczał również  prof. dr Roman Reinfuss.

W części drugiej zatytułowanej Roman Reinfuss – autoportret z własnych słów, wspomnimy wspólnie Prof. dr Romana Reinfussa, członka honorowego SKPB w Katowicach, którego 111 rocznica urodzin przypadła w tym roku w maju.

Spotkanie odbędzie się w COP przy ulicy Kopernika 14. Początek o godz. 17:30. Chęć udziału proszę zgłaszać mailowo na adres Koła. Możliwa będzie też transmisja on-line, szczegóły zostaną podane na naszym forum i na fb grupa SKPB P&S.