Zarząd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Międzyuczelnianego w Katowicach zaprasza wybranych w Kołach oraz Klubach PT Delegatów oraz zainteresowanych Gości na Zjazd, którego pierwszy termin odbędzie się 13 września 2022 o godzinie 18.00, a ewentualny drugi termin – 13 września 2022 o godzinie 18:15. Lokalizacja obydwu terminów: Katowice, ul. Opolska 22 (sala zostanie ostatecznie potwierdzona po otrzymaniu potwierdzenia od administatora budynku).

Delegatów zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami przed Zjazdem:

Zapraszam w imieniu ustępującego Zarządu PTTK OM,

Marek Karweta – Prezes Zarządu PTTK OM

Skład nowych władz OM PTTK ujawniamy tutaj.