Cześć,

w tym miesiącu wracamy do spotkań wtorkowych :)

Przyjedzie do nas z wykładem prof. dr hab Paweł Valde-Nowak, archeolog związany na codzień z Uniwersytetem Jagiellońskim. Wśród obszarów jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. początki pasterstwa (transhumancji) oraz archeologia obszarów górskich. W latach 2007-2011 był kierownikiem projektu Jaskinia w Obłazowej “Sekwencja kultur na tle zmian środowiska przyrodniczego młodszego plejstocenu”. Podczas wykładu zostanie skrótowo przedstawiony aktualny stan badań nad najdawniejszym osadnictwem Podhala na tle archeologii Polskich Karpat Zachodnich. Obejmuje czasy człowieka neandertalskiego i wczesnego Homo sapiens. Szczególnym komentarzem objęta zostanie Jaskinia w Obłazowej w Nowej Białej, pow. Nowy Targ z powodu odkrycia w niej depozytu zabytków górnopaleolitycznych z przedmiotem z ciosu mamuta, który uznany został za najstarszy na świecie bumerang, a także kamiennej plakietki „venus”, typowej dla późnopaleolitycznej sztuki kultury magdaleńskiej.

Spotkanie odbędzie się jak zawsze w COP w Katowicach, przy ulicy Kopernika 14, 29.11 o godz. 18.30. Zapraszamy:)