Mamy przyjemność zaprosić Was na marcowe spotkanie wtorkowe!

Tym razem temat spotkania to „Rozważania nad przyczynami sukcesu kolonizacyjnego osadnictwa na prawie wołoskim w Beskidach (XIV – XVI wiek)”. zagadnienie przybliży nam historyk prof. dr hab. Grzegorz Jawor, obecnie pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora Instytutu Historii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2000 roku na podstawie pracy “Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu”. W 2013 roku otrzymał nagrodę im. Dimitru Onciula (1856-1923), wybitnego mediewisty i badacza etnogenezy narodu rumuńskiego za książkę “Aşezările de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în Evul Mediu târziu”, opublikowaną w Jassach w 2012 roku.

Aktywność naszego prelegenta nie ogranicza się jednak do kariery naukowej. W latach 2005- 2006 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Lublina, a w 2007 I Wicewojewody Lubelskiego. W latach 2006-2008 uczestniczył w roli eksperta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, celem opracowania Strategii Rozwoju Polski Wschodniej w latach 2007-2020.

O swoim wykładzie mówi w ten sposób:

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione w tytule wystąpienia pytanie rozpatrzone zostaną czynniki różnej natury. Rozpocznę od ukazania wpływu ochłodzenia klimatu (Małej Epoki Lodowej) na charakter osadnictwa w górach. Omówię innowacyjność i różnorodność metod eksploatacji przestrzeni przyrodniczej przez pasterzy wołoskich a także proces tworzenia zamieszkałych przez nich osad. Zwrócę uwagę na pozaekonomiczne (zwłaszcza militarne) aspekty tego nurtu kolonizacyjnego. Podejmę również próbę odpowiedzi na pytanie o istnienie rzekomego „pierwotnego nomadyzmu” tej ludności. Poruszę też bardzo dyskusyjny problem charakteru etnicznego tego osadnictwa w jego najstarszej fazie.

Spotkanie odbędzie się 21-ego marca o godzinie 19.00 i będzie miało formę online, oto link do spotkania na Microsoft Teams. Zapraszamy:)