Cześć,

jak co roku w styczniu, zaczynamy dystrybucję znaczków PTTK. W związku z kursem, który obecnie prowadzę, co środę praktycznie można mnie znaleźć w Namaste i obiecuję zabierać ze sobą znaczki, także zapraszam każdego zainteresowanego :) Jeśli to Wam nie odpowiada, zapraszam do kontaktu mailowego w sprawie indywidualnego umówienia miejsca i daty odbioru znaczka.

W tym roku znaczek normalny kosztuje 84 zł, znaczek ulgowy 57 zł, a ulgowy młodzieżowy 39 zł. Za znaczki można płacić gotówką lub przelewem na konto OM PTTK: 50 1050 1214 1000 0090 3029 5688 ING Bank Śląski. Jeśli wybieracie drugą opcję, proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą mailową przed odebraniem znaczka ;)

Do zakupu znaczka ulgowego uprawnieni są:

  • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich, opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składką rodzinna),
  • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
  • bezrobotni,
  • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Do zakupu znaczka ulgowego młodzieżowego uprawnieni są:

  • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  • osoby małoletnie do ukończenia 16. roku życia,
  • młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26. roku życia.

Hanna Bednarczyk
akinorew35@gmail.com