Kategoria: Spotkania wtorkowe

Spotkanie z Marcinem Przybyłą

Zapraszam na listopadowe Spotkanie Wtorkowe z panem Dr hab. Marcinem Przybyłą, Prof. UJ – archeologiem, pracownikiem naukowym w Zakładzie Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od naszego gościa dowiemy się o najciekawszych wykopaliskach archeologicznych w polskiej części Karpat, a przede wszystkim o największej rewelacji kilkunastu ostatnich lat – odkryciu dawnych osad ludzkich na Górze Zyndrama w Maszkowicach k. Łącka, z których najstarsza z dobrze udokumentowanych powstała około 1750 r. p.n.e.

Z powodu obowiązujących ograniczeń sanitarnych spotkanie odbędzie się przez Skype, a odpowiedni link będzie udostępniony na naszym forum i przez fb w grupie SKPB P&S. Do zobaczenia i usłyszenia 17 listopada o godz. 17.30

Spotkanie z Krystyną Reinfuss-Janusz odwołane

Kolejne Spotkanie Wtorkowe miało odbyć się 20 października. Mieliśmy gościć Panią Krystynę Reinfuss-Janusz, współpracownika Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie i Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Niestety, tzw. siła wyższa spowodowała, że spotkanie trzeba odwołać. Przepraszam wszystkich zawiedzionych i proszę o zrozumienie.

Czytaj dalej

Pogranicze polsko-czesko-słowackie. Fakty, mity, kontrowersje

Na kolejne Spotkanie Wtorkowe zapraszamy 16 czerwca o godz. 17.30. Nasz gość – historyk, profesor w UŚl dr hab. Krzysztof Nowak – będzie opowiadał głównie o wydarzeniach na Zaolziu i w Czadeckiem w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej. Spotkamy się  nadal przez Skype. Link umożliwiający dostęp będzie podany na naszym forum w części dla zalogowanych członków Koła oraz na fb w grupie SKPB Przewodnicy & Sympatycy.

Cerkwie na Huculszczyźnie

W cyklu Spotkań Wtorkowych zapraszam 5 maja o godz. 17.30 (wyjątkowo w pierwszy wtorek miesiąca) na wykład Włodzimierza Witkowskiego o drewnianych cerkwiach na Huculszczyźnie. Pan dr inż. Włodzimierz Witkowski jest architektem, pracownikiem naukowym Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Współpracuje z łódzkim środowiskiem przewodnickim i Towarzystwem Karpackim. Od ponad trzydziestu lat co najmniej raz w roku odwiedza wsie na Huculszczyźnie i Pokuciu (w tym od ponad dwudziestu lat także jako opiekun wypraw naukowych studentów architektury PŁ), a efektem tych wizyt są m.in. dokumentacje pomiarowe ponad stu sześćdziesięciu tamtejszych drewnianych cerkwi. Plon swych dokonań w formie gawędy przedstawi nam podczas prelekcji.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Skype. Odpowiedni link będzie udostępniony 10 min przed rozmową przez nasze forum w części przeznaczonej dla członków Koła i wymagającej logowania oraz przez fb – grupę „SKPB Przewodnicy i Sympatycy”.

Spotkanie wtorkowe z dr Iwoną Zawidzką

Pani dr Iwona Zawidzka jest etnologiem i kustoszem w muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni, a także autorką m.in. przewodnika po tamtejszym cmentarzu żydowskim. Nasz gość przybliży nam dzieje i zwyczaje Żydów zamieszkujących niegdyś Bochnię, Brzesko i Nowy Wiśnicz. Spotkanie odbędzie się oczywiście online, odpowiedni link będzie udostępniony 10 min przed rozmową przez nasze forum w części przeznaczonej dla członków Koła i wymagającej logowania oraz przez fb – grupę „SKPB Przewodnicy i Sympatycy”.

Zapraszam we wtorek 21 kwietnia o godz. 17.30.