Kategoria: Spotkania wtorkowe

Spotkanie z prof. M. Krąpcem odwołane

Przepraszamy, ale z przyczyn od nas niezależnych spotkanie z prof. M. Krąpcem planowane na 16 kwietnia niestety zostaje odwołane. O nowym terminie oczywiście poinformujemy także na tej stronie.

Spotkanie z prof. M. Krąpcem

Na kolejne spotkanie wtorkowe zapraszamy 16 kwietnia o 17:30. Tym razem będziemy gościć prof. Marka Krąpca, dendrochronologa, który m.in. ustalił jednoznacznie wiek cerkwi w Uluczu i kościoła w Haczowie. Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko przewodników, sympatyków i kursantów SKPB w Katowicach.

Spotkanie z Romanem Frodymą

W marcu, podczas spotkania wtorkowego naszym gościem będzie Roman Frodyma, a tematem jego prelekcji oczywiście zachodniogalicyjskie cmentarze wojenne z czasu I wojny światowej.

Spotkanie odbędzie się o 19-go marca o 17:30 w COP przy ul. Kopernika 14 w Katowicach.

Spotkanie z dr. hab. A. Olejko

Zapraszamy na kolejne spotkanie wtorkowe z dr. hab. Andrzejem Olejko, który opowie m.in. o udziale wojsk słowackich w ataku na Polskę we wrześniu 1939 r. Spotkanie jest przeznaczone dla przewodników, sympatyków i kursantów SKPB w Katowicach oraz zaproszonych gości.

Spotkanie odbędzie się 19-go lutego o 17:30 w COP przy ul. Kopernika 14 w Katowicach.

Jakie wartości wnosi w nasze życie ikona

zapraszamy na prelekcję naszej koleżanki Anny Iwańczak (blacha nr 162) pt.: “Jakie wartości wnosi w nasze życie ikona”. Po prelekcji podzielimy się opłatkiem i zaśpiewamy kilka kolęd.

Spotkanie odbędzie się o 15-go stycznia o 17:30 w COP przy ul. Kopernika 14 w Katowicach i przeznaczone tylko dla członków, sympatyków oraz kursantów SKPB Katowice.