Przewodnicy będący członkami naszego Koła mają prawo nosić zaprojektowaną w 1976 r. przez Henryka Jasińskiego trójkątną blachę z wizerunkiem bacówki i płonącej obok niej watry. Bacówka znajdowała się niegdyś na polanie Stawieniec w Gorcach.

Na kompletnej liście przewodników SKPB w Katowicach na koniec maja 2023 roku znajduje się 443 nazwisk. Poniżej są wymienione tylko osoby zmarłe i te, które wyraziły zgodę na opublikowanie swoich danych. Jeśli jesteś członkiem naszego Koła, Twoje imię i nazwisko nie znajduje się na liście poniżej, a chciałbyś aby je ujawniono – skontaktuj się z nami!

Treści w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, do których prowadzą niżej zamieszczone linki, są opiniami ich autorów. Także informacje dotyczące uprawnień i ukończonych szkoleń są podawane i aktualizowane przez poszczególnych przewodników.

# Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu
Członkowie, którzy uzyskali uprawnienia państwowe przed wprowadzeniem trójkątnych blach kołowych 1976
Waldemar Bożałkiński †
Marek Ciemniewski †
Piotr Czechowicz †
Konrad Domogała †
Adam (Adolf) Dras (Drahs) †
Adam Fostiak †
Krystyna Gajek (Porc) †
Janusz Gregorczyk †
Bernard Horemski †
Wojciech Janota †
Małgorzata Jendrysik (Beblo) †
Jerzy Konieczny †
Janina Kowalczyk-Lhomme †
Stefan Kowalski †
Józef Kubik †
Jacek Kurkiewicz †
Halina Kurzak (Kubacz) †
Karol Kwieciński mail-kwiecinski@gmx.de
Aleksandra Lewalska (Piguła) †
Marian Mart †
Teresa Mazur †
Stanisław Midor †
Teresa Kubik (Pawłowska)
Ewa Banaś (Piechula)
Jerzy Piguła †
Alfred Śliwka †
Andrzej Solecki †
Mirosław Szwajcarzewski †
Marek Trzaskoma †
Jan Trzeciak †
Marian Wegehaupt †
Adam Wontor †
Członkowie Klubu Prezesa 1976
1 Piotr Bednorz
Uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na obszar Beskidów Polskich wraz z Pogórzem Karpackim, Podtatrzem i Pieninami: klasy III od 1963 r. (nr leg. 449-Ka, nr odznaki 63), klasy II od 1968 r. klasy I od 1972 r. Uprawnienia pilota wycieczek od 1963 r. Uprawnienia instruktora przewodnictwa beskidzkiego od 1968 r do 1989 r.
3 Jan Dulewski †
4 Grzegorz Górka jggorka@interia.pl 604450769
leg. przewodnika beskidzkiego nr 1122 wystawiona 5.3.1968, Klasy drugiej (po terenie Beskidów Polskich z Pogórzem Karpackim, Podtatrzem i Pieninami …) od 5.9.1970

Autor bloga Moje wędrówki i nie tylko.
5 Janusz Kalinowski †
6 Edward Kudelski
7 Krystyna Stojek †
9 Stanisław Płonka †
10 Henryk Polański †
12 Krystian Stojek †
13 Marianna Wawrzyniak-Bednorz
Uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na obszar Beskidów Polskich wraz z Pogórzem Karpackim, Podtatrzem i Pieninami: klasy III od 1963 r. (nr leg. 459-Ka, nr odznaki 70, klasy II od 1968 r., klasy I od 1972 r. Uprawnienia pilota wycieczek od 1963 r. Uprawnienia instruktora przewodnictwa beskidzkiego od 1982 r. do 1989 r.
14 Antoni Winiarski winiarant@gmail.com
Przewodnik beskidzki klasy trzeciej, oprowadzanie wycieczek zagranicznych w języku angielskim. Przodownik Turystki Górskiej – Tatry, BZ, BW, Sudety. Pilot wycieczek język angielski.
15 Jerzy Wróblewski 603293710
Markowe Szczawiny 1976
16 Bogusław Bochynek †
18 Teresa Chmielewska-Gniza
20 Michał Chwistek †
21 Jerzy Forner †
22 Barbara Niesłuchowska (z domu: Głowiak, primo voto: Kudelska) †
24 Zygmunt Kałuża
26 Anna Kobernicka-Matuszek †
27 Krzysztof Kozik
28 Witold Kubik kubikwitold1@gmail.com 604617181
Przewodnik beskidzki klasy pierwszej, instruktor przewodnictwa
29 Renata Kudelska (Łabędź)
31 Henryk Matuszek †
36 Andrzej Pałubicki
38 Zbigniew Radomski
39 Krzysztof Ryglewicz
41 Tadeusz Solecki
50 Janusz Radosz
51 Paweł Baranowski
57 Waldemar Rysiecki †
59 Józef Strąk jozefstrak@gazeta.pl 514 282 420
61 Henryk Szyszka †
62 Franciszek Walczak turysta@sbcglobal.net
Zaolzianka 1978
63 Lech Banasik
64 Włodzimierz Banasik
68 Halina Kosecka †
69 Andrzej Grajewski
70 Franciszek Chwila af.chwila@t-online.de 694 951 105
Przewodnik beskidzki kl. I na obszar całych Beskidów
71 Tadeusz Staich †
Członek honorowy SKPB w Katowicach.
73 Urszula Rabenda (Łątka)
77 Maria Śliwa
Jasień 1979
80 Andrzej Gudyś andrzej.gudys@gmail.com
Przewodnik beskidzki Kl.III na obszar całych Beskidów, Pienin wraz z Pogórzem i Podtatrzem, Pilot wycieczek, Licencja Babiogórski, Bieszczadzki, Gorczański PN
Przodownik GOT, Przodownik GON.
81 Mieczysław Pawłowski
84 Jan Szagała janszagala@o2.pl 603513084
Przewodnik Beskidzki
85 Zdzisław Teperek ztprk@interia.pl 691341188
Upr. państwowe przewodnik beskidzki III klasy, przodownik GOT nr 4396 Beskidy Zachodnie.
86 Wiesława Toman
87 Wanda Zaręba-Xięska
Rogacz 1979
88 Ewa Cierniak-Szóstak
91 Leszek Jaworski
92 Andrzej Konior
94 Joanna Orzeł-Markiewicz
95 Jadwiga Osadców jadwiga_osadcow@wp.pl
96 Wojciech Siwek wojsiw@poczta.onet.pl 604775730
Przewodnik beskidzki III klasy.
97 Bogusław Stanowski
99 Mariusz Wilk
101 Bogdan Zwoliński
Jasień 1980
102 Marian Porczak †
103 Edward Pyrtek
Jasień 1981
104 Jarosław Gwóźdź
Jasień 1982
111 Ryszard Woźnica
112 Zofia Pawłowska
Jasień 1983
114 Eugeniusz Stanicki
117 Mateusz Drożdżowski dro66@op.pl
118 Roman Reinfuss †
Członek honorowy SKPB w Katowicach.
119 Janusz Kamocki †
Członek honorowy SKPB w Katowicach.
Jasień 1984
122 Joanna Jaworska
125 Andrzej Nowicki
Jasień 1985
127 Izabela Tuchowska
131 Elżbieta Machander
Jasień 1986
134 Artur Dyduch
136 Adam Podrez
Jasień 1987
142 Agnieszka Leszczyńska †
Markowe Szczawiny 1988
145 Andrzej Walarus lord29@poczta.onet.pl 605664610
Blacha SKPB 145: PRZEWODNIK BESKIDZKI KL. III – BESKIDY POLSKIE WRAZ Z POGÓRZEM KARPACKIM, PODTATRZEM I PIENINAMI PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ Z UPRAWNIENIAMI NA BESKIDY ZACHODNIE, BESKIDY WSCHODNIE, SUDETY Z UPRAWNIENIAMI NA PROWADZENIE WYCIECZEK PO KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM
146 Jacek Jabłoński jacek.jablonski@intmail.pl 510068679
147 Dariusz Gacek
Jasień 1989
156 Grażyna Molenda- Nowicka
Jasień 1990
163 Ewald Przewoźnik
165 Mirosław Dymek
166 Anna Trojanowska
Jasień 1991
171 Maciej Westerowski
172 Michał Żemła
173 Jadwiga Kubica- Gomola
Przewodnik beskidzki II klasy
Jasień 1992
176 Marek Wójtowicz
Jasień 1993
186 Paweł Bilczyński
188 Adam Kwoczyński
189 Andrzej Trojanowski
Jasień 1994
192 Remigiusz Bonk remikb76@gmail.com
Kl. III Beskidy z pogórzem, Podtatrzem i Pieninami, pilot wycieczek, wychowawca kolonijny
Jasień 1996
194 Sebastian Lampart
195 Igor Jędrychowski
196 Wojciech Orlita
198 Wojciech Więcek
200 Wojciech Boryczka nudel@poczta.fm 604811451
202 Edward Wieczorek †
Przewodnik beskidzki I klasy, instruktor przewodnictwa, przewodnik terenowy po województwie śląskim, przewodnik terenowy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnik miejski po Katowicach i aglomeracji GOP, pilot wycieczek, przodownik turystyki górskiej, przodownik turystyki pieszej, instruktor krajoznawstwa, instruktor opieki nad zabytkami.
Jasień 1997
204 Szymon Ciapała przewodnik.tatry@gmail.com 503121150
207 Sławomir Stąpel
Jasień 1998
208 Anna Bilczyńska
Jasień 1999
212 Marta Ostrouch-Gaweł
213 Bartosz Pudło †
214 Adam Sulwiński
Zaolzianka – Spotkanie pokoleń 2000
215 Krystyna Sulwińska
Jasień 2000
218 Marek Bytom
219 Barbara Bukowiec
221 Magdalena Tukaj-Maliszewska kapnemo@poczta.onet.pl
Przewodnik – Beskidy Zachodnie, pilot wycieczek
222 Krzysztof Ulitzka ulitzka@wp.pl
Jasień 2001
229 Jakub Pasieka
Jasień 2004
240 Bartosz Bynowski bartosz@bynowski.eu
Przewodnik górski beskidzki
245 Izabela Palińska
Jasień 2005
248 Magdalena Chyćko m_kosa@o2.pl
Przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Zachodnich część zachodnia, z uprawnieniami na Babiogórski Park Narodowy.
250 Krzysztof Latosiński
251 Wojciech Lossa
Hala Górowa 2006
255 Michał Dzik
Hala Górowa 2007
264 Dawid Krybus
Jasień 2008
274 Agnieszka Kalisz-Dzik a.kalisz.dzik@gmail.com 660776360
Przewodnik Beskidzki kl. III na obszar Beskidów Zachodnich.
277 Grzegorz Luranc gluranc@gmail.com 507616659
Przewodnik Beskidzki, Przewodnik Tatrzański, Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA, Pilot wycieczek. Wychowawca kolonijny. Kierownik wypoczynku. Licencja Babiogórskiego PN, Ojcowskiego PN, Tatrzańskiego PN.
https://www.facebook.com/lurancprzewodnik/
Jasień 2009
278 Sławek Filapek
282 Bartosz Piekaruś bartosz.piekarus@gmail.com 502973275
Przewodnik beskidzki kl. II na obszar całych Beskidów wraz z pogórzami. Przewodnik terenowy po woj. śląskim. Przewodnik państwowy na terytorium Ukrainy. Licencja Babiogórskiego PN, Ojcowskiego PN, Magurskiego PN
283 Anna Pomykała anna.pomykala@gmail.com
Hala Górowa 2010
290 Adam Matyszok adam.matyszok@gmail.com
291 Barbara Matyszok (Szweda) 518482092
Jasień 2011
293 Marek Karweta m.karweta@gmail.com 668842377
295 Agnieszka Świerc agnieszka.swierc1@gmail.com 603772589
Przewodnik Beskidzki kl. III na obszar Beskidów Zachodnich
Hala Górowa 2012
297 Krzysztof Słaby 607762176
Milówka – Hotel Tycjan – 50-lecie SKPB 2013
299 Irena Tomalik (Domagała)
300 Kazimierz Gawlas
301 Zdzisław Górywoda
302 Marek Kalaman marek.kalaman@gmail.com +48 514 307 555
Przewodnik beskidzki III kl.
307 Zbigniew Padoł
Hala Górowa 2013
312 Dorota Perenc
313 Aldona Wawer
Przewodnik Beskidzki kl. III na obszar całych Beskidów wraz z Pogórzami i Pieninami
Hala Górowa 2014
319 Paweł Szygulski pszygulski@gmail.com
Przewodnik beskidzki kl. III na obszar całych Beskidów, przewodnik sudecki kl. III na obszar całych Sudetów.
Jasień 2015
321 Daniel Brudny brudny_daniel@interia.pl 48790771185
Przewodnik górski beskidzki na obszar całych polskich Beskidów kl. II z licencją BgPN. Przewodnik górski na terenie Republiki Czeskiej (Europejska Legitymacja Zawodowa). Przewodnik muzealny w Muzeum Zamkowym w Pszczynie (oprowadzanie w j. polskim i angielskim). Wychowawca i kierownik wypoczynku feryjnego. Instruktor sztuki walki oraz pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED. Przodownik Turystyki Górskiej PTTK (Beskidy Zachodnie i Wschodnie oraz Tatry). Czynny członek Grupy Ratowniczej HKR Pszczyna – posiadacz państwowego tytułu ratownika. Magister z przygotowaniem pedagogicznym – czynny nauczyciel. Preferowane kierunki w pilotażu: Polska (zwłaszcza polskie Karpaty i wschodnia Polska) i Wiedeń. Możliwość wystawienia faktury lub zatrudnienia na umowę zlecenie.
322 Dorota Tyralik dor_ty@interia.pl +48 502 831 517
Przewodnik beskidzki kl. III na teren całych Beskidów, uprawnienia na Babiogórski Park Narodowy, pilot wycieczek w języku włoskim i niemieckim, kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Hala Górowa 2016
325 Robert Konior
Przewodnik beskidzki kl. III na obszar całych Beskidów
326 Cezary Mysłowski czarbeskidu@gmail.com 796123042
Przewodnik górski kl. III na obszar całych Beskidów wraz z Pieninami i Pogórzami, licencje: Bieszczadzki PN, Babiogórski PN.
327 Adrian Zieliński adi@mbike.pl 533 509 506
Przewodnik beskidzki kl. III na obszar całych Beskidów
Hala Górowa 2017
329 Karolina Biber
330 Arkadiusz Imiela arkadiusz.imiela@gmail.com 508067570
Przewodnik beskidzki kl. III na obszar całych Beskidów wraz z Pieninami i Podtatrzem. Kierownik wypoczynku. Licencja Babiogórskiego PN oraz Bieszczadzkiego PN.

https://www.facebook.com/arkady.przewodnik
331 Roman Sojda romansojda@o2.pl 692729822
Uprawnienia przewodnika beskidzkiego kl. II na całe Beskidy, Pieniny i Podtatrze, licencja na Babiogórski PN ważna do maja 2025 r. leg. przewodnicka Gorczańskiego PN ważna do lipca 2024 r.
Hala Górowa 2019 (blachowanie kursu 2017/2018)
332 Dominik Kaszuba
333 Jacek Bogucki biegacki64@gmail.com 512088896
334 Janusz Godziek
Katowice – zebranie walne SKPB 2019
335 Radosław Truś radeck2@op.pl
przewodnik beskidzki I klasy na obszar całych Beskidów, instruktor przewodnictwa; instruktor krajoznawstwa; kierownik kursów przewodnickich; pilot wycieczek; przodownik PTTK górski i kolarski; strażnik ochrony przyrody;
Hala Górowa 2020 (blachowanie kursu 2018/2019)
336 Mateusz Herman mateuszherman8@gmail.com 519 132 925
337 Mateusz Pychyński mateusz.pychynski@gmail.com 784 091 038
338 Justyna Suchecka just310@wp.pl 604181880
339 Adam Świtalski adam.switalski89@gmail.com
340 Agnieszka Wszołek 514453502
341 Karolina Ziętek karolina.zietek@fagas.org
Katowice – zebranie walne SKPB 2020
345 Herbert Kubacz †
Hala Górowa 2021 (blachowanie kursu 2019/2020)
347 Agata Nowakowska
348 Mariusz Wierzgoń
349 Jakub Kręcisz
350 Hanna Bednarczyk
351 Marcin Mandla marcinmandla91@gmail.com 510 472 584
COP 24.08.2022
352 Bolesław Korczyński korczynskibob120@gmail.com +61 417 046 398
353 Ewa Dzikowska (Korczyńska)
Zagroń 2022 (blachowanie kursu 2020/2022)
354 Mikołaj Bonk
355 Łukasz Brzęk
356 Katarzyna Klimasz
359 Jakub Szeliga szeliga.pawel.jakub@gmail.com +48 690 516 700
360 Paweł Tkocz
Hala Górowa 2023 (blachowanie kursu 2021/2023)
362 Tomasz Solarski
# Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu