Przewodnicy będący członkami naszego Koła mają prawo nosić zaprojektowaną w 1976 r. przez Henryka Jasińskiego trójkątną blachę z wizerunkiem bacówki i płonącej obok niej watry. Bacówka znajdowała się niegdyś na polanie Stawieniec w Gorcach.

Na kompletnej liście przewodników SKPB w Katowicach na koniec maja 2023 roku znajduje się 443 nazwisk. Poniżej są wymienione tylko osoby zmarłe i te, które wyraziły zgodę na opublikowanie swoich danych. Jeśli jesteś członkiem naszego Koła, Twoje imię i nazwisko nie znajduje się na liście poniżej, a chciałbyś aby je ujawniono – skontaktuj się z nami!

Treści w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, do których prowadzą niżej zamieszczone linki, są opiniami ich autorów. Także informacje dotyczące uprawnień i ukończonych szkoleń są podawane i aktualizowane przez poszczególnych przewodników.

# Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu
Członkowie, którzy uzyskali uprawnienia państwowe przed wprowadzeniem trójkątnych blach kołowych 1976
Waldemar Bożałkiński †
Marek Ciemniewski †
Piotr Czechowicz †
Konrad Domogała †
Adam (Adolf) Dras (Drahs) †
Adam Fostiak †
Krystyna Gajek (Porc) †
Janusz Gregorczyk †
Bernard Horemski †
Wojciech Janota †
Małgorzata Jendrysik (Beblo) †
Jerzy Konieczny †
Janina Kowalczyk-Lhomme †
Stefan Kowalski †
Józef Kubik †
Jacek Kurkiewicz †
Halina Kurzak (Kubacz) †
Karol Kwieciński mail-kwiecinski@gmx.de
Aleksandra Lewalska (Piguła) †
Marian Mart †
Teresa Mazur †
Stanisław Midor †
Teresa Kubik (Pawłowska)
Ewa Banaś (Piechula)
Jerzy Piguła †
Alfred Śliwka †
Andrzej Solecki †
Mirosław Szwajcarzewski †
Marek Trzaskoma †
Jan Trzeciak †
Marian Wegehaupt †
Adam Wontor †
Członkowie Klubu Prezesa 1976
1 Piotr Bednorz
Uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na obszar Beskidów Polskich wraz z Pogórzem Karpackim, Podtatrzem i Pieninami: klasy III od 1963 r. (nr leg. 449-Ka, nr odznaki 63), klasy II od 1968 r. klasy I od 1972 r. Uprawnienia pilota wycieczek od 1963 r. Uprawnienia instruktora przewodnictwa beskidzkiego od 1968 r do 1989 r.
3 Jan Dulewski †
4 Grzegorz Górka jggorka@interia.pl 604450769
leg. przewodnika beskidzkiego nr 1122 wystawiona 5.3.1968, Klasy drugiej (po terenie Beskidów Polskich z Pogórzem Karpackim, Podtatrzem i Pieninami …) od 5.9.1970

Autor bloga Moje wędrówki i nie tylko.
5 Janusz Kalinowski †
6 Edward Kudelski
7 Krystyna Stojek †
9 Stanisław Płonka †
10 Henryk Polański †
12 Krystian Stojek †
13 Marianna Wawrzyniak-Bednorz
Uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na obszar Beskidów Polskich wraz z Pogórzem Karpackim, Podtatrzem i Pieninami: klasy III od 1963 r. (nr leg. 459-Ka, nr odznaki 70, klasy II od 1968 r., klasy I od 1972 r. Uprawnienia pilota wycieczek od 1963 r. Uprawnienia instruktora przewodnictwa beskidzkiego od 1982 r. do 1989 r.
14 Antoni Winiarski winiarant@gmail.com
Przewodnik beskidzki klasy trzeciej, oprowadzanie wycieczek zagranicznych w języku angielskim. Przodownik Turystki Górskiej – Tatry, BZ, BW, Sudety. Pilot wycieczek język angielski.
15 Jerzy Wróblewski 603293710
Markowe Szczawiny 1976
16 Bogusław Bochynek †
18 Teresa Chmielewska-Gniza
20 Michał Chwistek †
21 Jerzy Forner †
22 Barbara Niesłuchowska (z domu: Głowiak, primo voto: Kudelska) †
24 Zygmunt Kałuża
26 Anna Kobernicka-Matuszek †
27 Krzysztof Kozik
28 Witold Kubik kubikwitold1@gmail.com 604617181
Przewodnik beskidzki klasy pierwszej, instruktor przewodnictwa
29 Renata Kudelska (Łabędź)
31 Henryk Matuszek †
36 Andrzej Pałubicki
38 Zbigniew Radomski
39 Krzysztof Ryglewicz
41 Tadeusz Solecki
50 Janusz Radosz
51 Paweł Baranowski
57 Waldemar Rysiecki †
59 Józef Strąk jozefstrak@gazeta.pl 514 282 420
61 Henryk Szyszka †
62 Franciszek Walczak turysta@sbcglobal.net
Zaolzianka 1978
63 Lech Banasik
64 Włodzimierz Banasik
68 Halina Kosecka †
69 Andrzej Grajewski
70 Franciszek Chwila af.chwila@t-online.de 694 951 105
Przewodnik beskidzki kl. I na obszar całych Beskidów
71 Tadeusz Staich †
Członek honorowy SKPB w Katowicach.
73 Urszula Rabenda (Łątka)
77 Maria Śliwa
Jasień 1979
80 Andrzej Gudyś andrzej.gudys@gmail.com
Przewodnik beskidzki Kl.III na obszar całych Beskidów, Pienin wraz z Pogórzem i Podtatrzem, Pilot wycieczek, Licencja Babiogórski, Bieszczadzki, Gorczański PN
Przodownik GOT, Przodownik GON.
81 Mieczysław Pawłowski
84 Jan Szagała janszagala@o2.pl 603513084
Przewodnik Beskidzki
85 Zdzisław Teperek ztprk@interia.pl 691341188
Upr. państwowe przewodnik beskidzki III klasy, przodownik GOT nr 4396 Beskidy Zachodnie.
86 Wiesława Toman
87 Wanda Zaręba-Xięska
Rogacz 1979
88 Ewa Cierniak-Szóstak
91 Leszek Jaworski
92 Andrzej Konior
94 Joanna Orzeł-Markiewicz
95 Jadwiga Osadców jadwiga_osadcow@wp.pl
96 Wojciech Siwek wojsiw@poczta.onet.pl 604775730
Przewodnik beskidzki III klasy.
97 Bogusław Stanowski
99 Mariusz Wilk
101 Bogdan Zwoliński
Jasień 1980
102 Marian Porczak †
103 Edward Pyrtek
Jasień 1981
104 Jarosław Gwóźdź
Jasień 1982
111 Ryszard Woźnica
112 Zofia Pawłowska
Jasień 1983
114 Eugeniusz Stanicki
117 Mateusz Drożdżowski dro66@op.pl
118 Roman Reinfuss †
Członek honorowy SKPB w Katowicach.
119 Janusz Kamocki †
Członek honorowy SKPB w Katowicach.
Jasień 1984
122 Joanna Jaworska
125 Andrzej Nowicki
Jasień 1985
127 Izabela Tuchowska
131 Elżbieta Machander
Jasień 1986
134 Artur Dyduch
136 Adam Podrez
Jasień 1987
142 Agnieszka Leszczyńska †
Markowe Szczawiny 1988
145 Andrzej Walarus lord29@poczta.onet.pl 605664610
Blacha SKPB 145: PRZEWODNIK BESKIDZKI KL. III – BESKIDY POLSKIE WRAZ Z POGÓRZEM KARPACKIM, PODTATRZEM I PIENINAMI PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ Z UPRAWNIENIAMI NA BESKIDY ZACHODNIE, BESKIDY WSCHODNIE, SUDETY Z UPRAWNIENIAMI NA PROWADZENIE WYCIECZEK PO KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM
146 Jacek Jabłoński jacek.jablonski@intmail.pl 510068679
147 Dariusz Gacek
Jasień 1989
156 Grażyna Molenda- Nowicka
Jasień 1990
163 Ewald Przewoźnik
165 Mirosław Dymek
166 Anna Trojanowska
Jasień 1991
171 Maciej Westerowski
172 Michał Żemła
173 Jadwiga Kubica- Gomola
Przewodnik beskidzki II klasy
Jasień 1992
176 Marek Wójtowicz
Jasień 1993
186 Paweł Bilczyński
188 Adam Kwoczyński
189 Andrzej Trojanowski
Jasień 1994
192 Remigiusz Bonk remikb76@gmail.com
Kl. III Beskidy z pogórzem, Podtatrzem i Pieninami, pilot wycieczek, wychowawca kolonijny
Jasień 1996
194 Sebastian Lampart
195 Igor Jędrychowski
196 Wojciech Orlita
198 Wojciech Więcek
200 Wojciech Boryczka nudel@poczta.fm 604811451
202 Edward Wieczorek †
Przewodnik beskidzki I klasy, instruktor przewodnictwa, przewodnik terenowy po województwie śląskim, przewodnik terenowy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnik miejski po Katowicach i aglomeracji GOP, pilot wycieczek, przodownik turystyki górskiej, przodownik turystyki pieszej, instruktor krajoznawstwa, instruktor opieki nad zabytkami.
Jasień 1997
204 Szymon Ciapała przewodnik.tatry@gmail.com 503121150
207 Sławomir Stąpel
Jasień 1998
208 Anna Bilczyńska
Jasień 1999
212 Marta Ostrouch-Gaweł
213 Bartosz Pudło †
214 Adam Sulwiński
Zaolzianka – Spotkanie pokoleń 2000
215 Krystyna Sulwińska
Jasień 2000
218 Marek Bytom
219 Barbara Bukowiec
221 Magdalena Tukaj-Maliszewska kapnemo@poczta.onet.pl
Przewodnik – Beskidy Zachodnie, pilot wycieczek
222 Krzysztof Ulitzka ulitzka@wp.pl
Jasień 2001
229 Jakub Pasieka
Jasień 2004
240 Bartosz Bynowski bartosz@bynowski.eu
Przewodnik górski beskidzki
245 Izabela Palińska
Jasień 2005
248 Magdalena Chyćko m_kosa@o2.pl
Przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Zachodnich część zachodnia, z uprawnieniami na Babiogórski Park Narodowy.
250 Krzysztof Latosiński
251 Wojciech Lossa
Hala Górowa 2006
255 Michał Dzik
Hala Górowa 2007
264 Dawid Krybus
Jasień 2008
274 Agnieszka Kalisz-Dzik a.kalisz.dzik@gmail.com 660776360
Przewodnik Beskidzki kl. III na obszar Beskidów Zachodnich.
277 Grzegorz Luranc gluranc@gmail.com 507616659
Przewodnik Beskidzki, Przewodnik Tatrzański, Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA, Pilot wycieczek. Wychowawca kolonijny. Kierownik wypoczynku. Licencja Babiogórskiego PN, Ojcowskiego PN, Tatrzańskiego PN.
https://www.facebook.com/lurancprzewodnik/
Jasień 2009
278 Sławek Filapek
282 Bartosz Piekaruś bartosz.piekarus@gmail.com 502973275
Przewodnik beskidzki kl. II na obszar całych Beskidów wraz z pogórzami. Przewodnik terenowy po woj. śląskim. Przewodnik państwowy na terytorium Ukrainy. Licencja Babiogórskiego PN, Ojcowskiego PN, Magurskiego PN
283 Anna Pomykała anna.pomykala@gmail.com
Hala Górowa 2010
290 Adam Matyszok adam.matyszok@gmail.com
291 Barbara Matyszok (Szweda) 518482092
Jasień 2011
293 Marek Karweta m.karweta@gmail.com 668842377
295 Agnieszka Świerc agnieszka.swierc1@gmail.com 603772589
Przewodnik Beskidzki kl. III na obszar Beskidów Zachodnich
Hala Górowa 2012
297 Krzysztof Słaby 607762176
Milówka – Hotel Tycjan – 50-lecie SKPB 2013
299 Irena Tomalik (Domagała)
300 Kazimierz Gawlas
301 Zdzisław Górywoda
302 Marek Kalaman marek.kalaman@gmail.com +48 514 307 555
Przewodnik beskidzki III kl.
307 Zbigniew Padoł
Hala Górowa 2013
312 Dorota Perenc
313 Aldona Wawer
Przewodnik Beskidzki kl. III na obszar całych Beskidów wraz z Pogórzami i Pieninami
Hala Górowa 2014
319 Paweł Szygulski pszygulski@gmail.com
Przewodnik beskidzki kl. III na obszar całych Beskidów, przewodnik sudecki kl. III na obszar całych Sudetów.
Jasień 2015
321 Daniel Brudny brudny_daniel@interia.pl 48790771185
Przewodnik górski beskidzki na obszar całych polskich Beskidów kl. I z licencją BgPN. Przewodnik górski na terenie Republiki Czeskiej (Europejska Legitymacja Zawodowa). Przewodnik muzealny w Muzeum Zamkowym w Pszczynie (oprowadzanie w j. polskim i angielskim). Wychowawca i kierownik wypoczynku feryjnego. Instruktor sztuki walki oraz pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED. Przodownik Turystyki Górskiej PTTK (Beskidy Zachodnie i Wschodnie oraz Tatry). Czynny członek Grupy Ratowniczej HKR Pszczyna – posiadacz państwowego tytułu ratownika. Magister z przygotowaniem pedagogicznym – czynny nauczyciel. Preferowane kierunki w pilotażu: Polska (zwłaszcza polskie Karpaty i wschodnia Polska) i Wiedeń. Możliwość wystawienia faktury lub zatrudnienia na umowę zlecenie.
322 Dorota Tyralik dor_ty@interia.pl +48 502 831 517
Przewodnik beskidzki kl. III na teren całych Beskidów, uprawnienia na Babiogórski Park Narodowy, pilot wycieczek w języku włoskim i niemieckim, kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Hala Górowa 2016
325 Robert Konior
Przewodnik beskidzki kl. III na obszar całych Beskidów
326 Cezary Mysłowski czarbeskidu@gmail.com 796123042
Przewodnik górski kl. III na obszar całych Beskidów wraz z Pieninami i Pogórzami, licencje: Bieszczadzki PN, Babiogórski PN.
327 Adrian Zieliński adi@mbike.pl 533 509 506
Przewodnik beskidzki kl. III na obszar całych Beskidów
Hala Górowa 2017
329 Karolina Biber
330 Arkadiusz Imiela arkadiusz.imiela@gmail.com 508067570
Przewodnik beskidzki kl. III na obszar całych Beskidów wraz z Pieninami i Podtatrzem. Kierownik wypoczynku. Licencja Babiogórskiego PN oraz Bieszczadzkiego PN.

https://www.facebook.com/arkady.przewodnik
331 Roman Sojda romansojda@o2.pl 692729822
Posiadam uprawnienia przewodnika beskidzkiego kl. II na całe Beskidy, Pieniny i Podtatrze oraz licencję przewodnika po Babiogórskim PN (ważną do maja 2025 r.). Jestem uprawniony do prowadzenia wycieczek po Gorczańskim PN, Pienińskim PN, Magurskim PN, Bieszczadzkim PN. Posiadam licencję przewodnika po Ojcowskim PN (ważną do 2027 r.).
Hala Górowa 2019 (blachowanie kursu 2017/2018)
332 Dominik Kaszuba
333 Jacek Bogucki biegacki64@gmail.com 512088896
334 Janusz Godziek
Katowice – zebranie walne SKPB 2019
335 Radosław Truś radeck2@op.pl
przewodnik beskidzki I klasy na obszar całych Beskidów, instruktor przewodnictwa; instruktor krajoznawstwa; kierownik kursów przewodnickich; pilot wycieczek; przodownik PTTK górski i kolarski; strażnik ochrony przyrody;
Hala Górowa 2020 (blachowanie kursu 2018/2019)
336 Mateusz Herman mateuszherman8@gmail.com 519 132 925
337 Mateusz Pychyński mateusz.pychynski@gmail.com 784 091 038
338 Justyna Suchecka just310@wp.pl 604181880
339 Adam Świtalski adam.switalski89@gmail.com
340 Agnieszka Wszołek 514453502
341 Karolina Ziętek karolina.zietek@fagas.org
Katowice – zebranie walne SKPB 2020
345 Herbert Kubacz †
Hala Górowa 2021 (blachowanie kursu 2019/2020)
347 Agata Nowakowska
348 Mariusz Wierzgoń
349 Jakub Kręcisz
350 Hanna Bednarczyk
351 Marcin Mandla marcinmandla91@gmail.com 510 472 584
COP 24.08.2022
352 Bolesław Korczyński korczynskibob120@gmail.com +61 417 046 398
353 Ewa Dzikowska (Korczyńska)
Zagroń 2022 (blachowanie kursu 2020/2022)
354 Mikołaj Bonk
355 Łukasz Brzęk
356 Katarzyna Klimasz
359 Jakub Szeliga szeliga.pawel.jakub@gmail.com +48 690 516 700
360 Paweł Tkocz
Hala Górowa 2023 (blachowanie kursu 2021/2023)
362 Tomasz Solarski
# Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu