4 stycznia montaż nowych okien w Chacie na Zagroniu w wykonaniu Łukasza Szkaradnika.

4-7 stycznia Autokarówka na tzw. “Środek” dla Kursu „Kolejkowego” i Kursu „Półtora”, poprowadzona przez Łukasza Kornasia. Byliśmy m.in. w Czchowie, Bieczu, Gorlicach, Brzesku, Binarowej, Sękowej oraz w Nowym i Starym Sączu. [link]

16 stycznia Spotkanie wtorkowe pt: „Tradycje bożonarodzeniowe w prawosławiu”. Tym razem naszym gościem był Grzegorz Wasiluk – lektor prawosławny, twórca internetowego kanału „Dzwonnik”, opowiadającego o tym wyznaniu. Spotkanie prowadził Szałaśnik wraz z pomocą techniczną Kijka.

18 stycznia Walne Zebranie SKPB. Jak co roku odbyło się podsumowanie ubiegłej kadencji zarządu. Podziękowaliśmy wszystkim naszym członkiniom oraz członkom za zaangażowanie w pracę na rzecz Koła, a także mogliśmy odbyć wspólne dyskusje z pomysłami na przyszłość dla nowo wybranego zarządu. [link]