12 – 13 stycznia Na Polanie Górowej trzech naszych kolegów: Jacek Bogucki, Janusz Godziek i Dominik Kaszuba złożyło przyrzeczenie przewodnickie i otrzymało trójkątne blachy. Blachowanie odbyło się we wspaniałej zimowej scenerii i w śniegu, który grubą warstwą przykrył całą polanę wraz z bacówką, odkopaną przez „Piątego”, „Sleyera” i „Pulpiego” z pomocą Jacka i Janusza.

15 stycznia Podczas Spotkania Wtorkowego w COP w Katowicach 16 osób wysłuchało prelekcji Anny Iwańczak (blacha nr 162) – naszej koleżanki zajmującej się pisaniem ikon.

16 stycznia Walne Zebranie SKPB w Katowicach. Jednogłośne przyjęto w nasze szeregi Radosława Trusia (blacha nr 335) i wybrano nowy Zarząd SKPB. Prezesem na kolejną kadencję pozostała Dorota Perenc, wiceprezesem została Karolina Biber, sekretarzem Arkadiusz Imiela, skarbnikiem pozostał Roman Sojda, a przewodniczącym Komisji Szkoleniowej Bartosz Piekaruś. Do Zarządu weszli także Jacek Bogucki i Krzysztof Słaby.

1 – 3 lutego Fasolka. Relacji z wędrówki z Namaste do Santiago de Compostela, podróży do Finlandii, USA, Rosji, Jordanii, na Kubę i Madagaskar wysłuchało 95 osób Ponadto: chodzono po górach, śpiewano przy gitarach, jedzono ciepłą fasolkę, pito grzane wino, tańczono do 5 rano. Podziękowania dla organizatorów: Arka Imieli, Oli Daraż, Kijka, Marcina Kołodzieja, Bartka Piekarusia i wielu innym.

19 lutego Spotkanie wtorkowe w COP w Katowicach zgromadziło 26 osób, które wysłuchały prelekcji dr hab. Andrzeja Olejki pt. Niedoszły sojusznik, czy trzeci agresor? Nasz gość przedstawił temat udziału wojsk słowackich w ataku na Polskę we wrześniu 1939. Spotkanie, już trzecie z kolei zorganizował i poprowadził Roman Sojda.

24 – 26 lutego W Klubie Podróżników „Namaste” miał miejsce kolejny Festiwal SKPB, z udziałem m.in. Oli Dzik (blacha nr 247), Krzyśka Słabego, Andrzeja Koniora, Racibora Dembowskiego, Donki Wawer, i Roberta Koniora. Festiwal zakończyły Śpiewanki. Festiwal przygotował i prowadził Arek Imiela.

19 marca Kolejne spotkanie wtorkowe, 25 osób wysłuchało prelekcji Romana Frodymy na temat cmentarzy wojennych z I wojny światowej.

30 – 31 marca Z udziałem naszych delegatów – Arka Imieli i Kijka – w Gorczańskiej Chacie odbył się Kwadratlon.

Także w marcu ruszył nowy kurs przewodnicki. Szefami zostali: Karolina Biber, Janusz Godziek, Krzysztof Słaby, Roman Sojda i Aldona Wawer.

6 kwietnia 11 czerwonymi tabliczkami z motywem wilczego łba oznakowano Wilczy Szlak, czyli drogę dojściową z Rajczy przez Wilczy Groń do Chaty na Zagroniu. Oznakowanie własnoręcznie wykonał i zawiesił na trasie Jacek Bogucki, w terenie pomagała mu Kasia Lisiecka.

12 – 14 kwietnia Kursanci kursu wilczego i liczni turyści z AKT „Watra” wędrowali razem po Gorcach i Beskidzie Wyspowym.

27 – 28 kwietnia W Chacie na Zagroniu miał miejsce weekend remontowy, w którym wzięło udział 26 osób. Oto lista uczestników: Hanna Bednarczyk, Karolina Biber, Jacek Bogucki, Agnieszka Czerwińska, Łukasz Gajur, Janusz Godziek, Mateusz Guzy, Marcin Jenczmyk, Marcin Kołodziej, Robert Konior, Kasia Lisiecka, Kornelia Liszowska, Agata Łozińska, Agata Nowakowska, Dorota Perenc, Anna Pomykała, Magda Rzęsista, Dawid Sadlik, Michał Sitko, Krzysztof Słaby, Łukasz Szkaradnik, Agnieszka Świerc, Jacek Tyralik, Aldona Wawer, Artur Wolny, Piotr Ziętek. Dodatkowo kilka dni wcześniej Adam Matyszok i Michał Drożdżowki zawieźli na Zagroń pojemnik na fekalia. Powstał nowy dół kloaczny, wykopano dół na kompost, odświeżono szafki kuchenne, podłączono wodę do łazienki oraz uporządkowano chatę i jej obejście, a także wkopano nowy drogowskaz do chaty.

Także w kwietniu. Dwóch naszych kolegów Dominik Kaszuba – blacha nr 332 i Jacek Bogucki – blacha nr 333 zdało stosowne egzaminy i zdobyło uprawnienia państwowe. Z myślą o kursantach i przewodnikach złożono zamówienia na ponad 300 map turystycznych i pewną ilość panoram widokowych. W akcji uczestniczyli: Krzysiek Słaby i Janusz Godziek, a pomagał im Jacek Bogucki.

21 maja Na kolejnym spotkaniu wtorkowym Renata i Edward Kudelscy (blachy nr 29 i 6), opowiedzieli w jaki sposób narodziła się nasza trójkątna odznaka. Ważnym gościem był Henryk Jasiński – autor projektu trójkątnej blachy przewodnickiej SKPB w Katowicach.

24 – 26 maja Pod hasłem: „Ale kosmos!” odbył się kolejny Rajd Nocny zorganizowany tym razem przez kurs przewodnicki 2018/2019. Zgodnie z hasłem rajdu organizatorzy byli przebrani za kosmonautów, a wystrój bacówki zamienił ją na ten czas w statek kosmiczny. Organizację imprezy koordynowali: Aneta Kaim i Jacek Tyralik.

Także w maju. Po akcji zapisów na mapy turystyczne przyszła kolej na przewodniki – zamówienia przyjmowali jak poprzednio Krzysiek i Janusz. Za sprawą Kijka nasze forum zmieniło serwer, wygląd i adres dostępu.

14 – 16 czerwca Na Głuchaczkach rozbito ponownie bazę namiotową. Dokonano tego w upalnym słońcu i z udziałem blisko 40 osób.

18 czerwca Podczas spotkania wtorkowego dr Jacek Szczygieł, adiunkt w Katedrze Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi UŚl, alpinista jaskiniowy i popularyzator nauki opowiedział o zagrożeniach geologicznych.

22 23 czerwca Na polanie Wały stanęła baza namiotowa.

23 czerwca Ruszyła baza namiotowa na Hali Górowej.

Także w czerwcu. Do Rady Chaty na Zagroniu dołączyli: Jacek Bogucki, Marcin J., Marcin Kołodziej, Robert Konior, Michał Sitko, a Michał Skrzypek „Ave” przekazał funkcję administratora kołowej i chatkowej strony oraz forum Kijkowi.

19 czerwca zmarł Kol. Henryk Matuszek, długoletni członek SKPB w Katowicach. Uprawnienia przewodnickie otrzymał w roku 1968, a naszą blachę nr 31 w roku 1976.

12 – 14 lipca Wyrypa Beskidzka. Najpierw nawalił serwer, potem pogoda. W tym roku na dwie trasy 50 km i 100 km z Wilkowic Bystrej wyruszyło 177 Odważnych, a do Chaty na Zagroniu dotarło 80 Wytrwałych. Za organizację Wyrypy podziękowania należą się Markowi Karwecie, który trasy zaplanował, zebrał zapisy i prowadził promocję imprezy na facebooku, a także Łukaszowi Gajurowi, Markowi Gańczorzowi, Magdzie Rzęsistej, Mateuszowi Guzemu, Ani Pomykale, Mateuszowi Hermanowi, Marcinowi Kołodziejowi, Kubie Kręciszowi, Agnieszce i Michałowi Rakoczym, Michałowi Sitko, Adamowi Świtalskiemu, Kijkowi, Madzi Chyćko, Oli Wilińskiej, Agnieszce Świerc, Arturowi Wolnemu oraz koordynatorce – Dorocie Perenc.

13 – 14 lipca Kolejny weekend remontowy na Zagroniu. Marcin Kołodziej, Jakub Kręcisz, Michał Rakoczy i Michał Sitko,m.in. uporządkowali piwniczkę i podparli jej strop, przed wychodkiem ułożyli kamienny taras, a przed Chatą  ławki.

30 sierpnia – 1 września Bazy namiotowe zostały zwinięte. Michał Kozera, który przez 10 lat szefował bazie na Wałach przekazał swoje obowiązki Michałowi Drożdżowskiemu.

Także w sierpniu. Tomek Pączek złożył rezygnację z uczestnictwa w Radzie Chaty na Zagroniu. Pojawiły się plakaty reklamujące SKPB w Katowicach. Jerzy Konieczny, nasz kolega który uprawnienia przewodnickie zdobył w roku 1972, przekazał nam 22 egzemplarze wydanego w roku 2006 przewodnika swojego autorstwa pt. „Ziemia Żywiecka”. W siedzibie SKPB przy ulicy Warszawskiej wymieniono meble. Tragarzami byli: Jacek Bogucki, Kijek, Marcin Kołodziej (mistrz pakowania mebli na przyczepkę), Andrzej Konior, Krzysztof Słaby, Grzegorz Wolnik i ofiarodawca mebli – Roman Sojda.

4 – 6 października Na Zagroniu rozpoczęto m.in. wymianę podłogi nad salonem oraz wykonano szereg prac porządkowych w kuchni i na ganku. Przygotowano także drewno na najbliższą zimę, a wszystko za sprawą: Hani Bednarczyk, Kuby Kręcisza, Michała Kulanka, Joli Mazurek, Agaty Nowakowskiej, Doroty Perenc, Donki Wawer, Kamila Ziętka oraz Kijka, Marcina Kołodzieja i Roberta Koniora.

11 – 13 października XLI Jesienne Bacowanie na Jasieniu przygotowane przez kurs 2019/20. Przy pięknej pogodzie wzięło w nim udział 139 osób. Oprawa rajdu nawiązywała do motywów słowiańskich, a jego hasło brzmiało: „Południce i beboki, w góry kierujcie swe kroki”. Koordynatorką była Basia Berek-Boba.

15 października Na wtorkowym spotkaniu gościliśmy Prof. Marka Krąpca. Prelegent opowiedział nam o historii dendrochronologii, streścił metodykę określania wieku drewna i oczywiście podał wiele przykładów zweryfikowanie daty powstania drewnianych budowli. W spotkaniu uczestniczyło 11 słuchaczy. Spotkanie zorganizował i prowadził jak zwykle Roman Sojda.

19 – 20 października NocnIK, czyli Nocna Impreza Kołowa na Orientację. Wystartowało 12 kursantów i 11 osób spoza koła. Imprezę przygotował Wojtek Boryczka, a pomagali mu: Kijek, Ania Pomykała, Marcin Kołodziej, Michał Rakoczy, Agnieszka Świerc i Artur Wolny.

Także w październiku. Nasz kolega Janusz Godziek  (blacha nr 334) uzyskał uprawnienia przewodnika górskiego klasy III na obszar Beskidów. Pod dotychczasowym adresem skpb.org uruchomiono nową stronę internetową Koła.

2 – 3 oraz 6 listopada Na Zagroniu, za sprawą Roberta Koniora oraz Jacka Boguckiego, Hani Bednarczyk, Agaty Nowakowskiej, Andrzeja Lubczyka, Marcina Mandli, Krzysztofa Słabego, Aldony Wawer, dokończono remont podłogi i prace porządkowe.

19 listopada Podczas kolejnych spotkań wtorkowych naszym gościem był Prof. Grzegorz Motyka, który przybliżył nam przebieg konfliktu polsko-ukraińskiego na terenie Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego. W spotkaniu uczestniczyło 30 słuchaczy, także spoza naszego Koła.

22 – 24 listopada i 1 grudnia Egzamin wewnętrzny zaliczyli: Justyna Suchecka, Agnieszka Wszołek i Karolina Ziętek oraz Mateusz Herman, Mateusz Pychyński i Adam Świtalski.

Także w listopadzie. Marianna i Piotr Bednorzowie (blachy nr 13 i nr 1), przekazali ze swej bogatej domowej biblioteki 30 książek głównie z klasyki literatury górskiej i podróżniczej, by wzbogacić zagroniowy księgozbiór na deszczową pogodę.

13 – 15 grudnia W bacówce na Hali Górowej z udziałem 30 osób miała miejsce Wigilia Kołowa. Był Mikołaj, były prezenty.

14 grudnia Czworo śmiałków z SKPB w Katowicach dokonało zimowego wejścia na Babią Górę z tlenem.

17 grudnia Na kolejnym spotkaniu wtorkowym gościliśmy Wojciecha Krukara, autora map nazewniczych. Prelekcji wysłuchało 25 osób, nie tylko z SKPB.

18 grudnia W auli Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚl odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Walne SKPB. Z inicjatywy zarządu przyjęto wiele zmian w regulaminie Koła. Koordynatorem prac był Roman Sojda.

Także w grudniu. Pojawił się kalendarz ścienny SKPB ze zdjęciami autorstwa Jacka Boguckiego.  Rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia w naszych obiektach noclegowych kas fiskalnych pracujących on-line. Rok 2019 był ostatnim sezonem, w którym pieczę nad kalendarzem rezerwacji miejsc i chatkowań w Chacie na Zagroniu miała Agnieszka Świerc. Od kolejnego roku tę rolę będzie pełniła Jola Mazurek. Nowy Rok powitano zabawą na Zagroniu.