12 – 13 stycznia Na Polanie Górowej trzech naszych kolegów: Jacek Bogucki, Janusz Godziek i Dominik Kaszuba złożyło przyrzeczenie przewodnickie i otrzymało trójkątne blachy.

15 stycznia Podczas spotkania wtorkowego w COP w Katowicach 16 osób wysłuchało prelekcji Anny Iwańczak (blacha nr 162) – naszej koleżanki zajmującej się pisaniem ikon.

16 stycznia Walne Zebranie SKPB w Katowicach. Jednogłośne przyjęto w nasze szeregi Radosława Trusia (blacha nr 335) i wybrano nowy Zarząd SKPB. Prezesem na kolejną kadencję pozostała Dorota Perenc, wiceprezesem została Karolina Biber, sekretarzem Arkadiusz Imiela, skarbnikiem pozostał Roman Sojda, a przewodniczącym Komisji Szkoleniowej Bartosz Piekaruś. Do Zarządu weszli także Jacek Bogucki i Krzysztof Słaby.

1 – 3 lutego Fasolka. Relacji z wędrówki z Namaste do Santiago de Compostela, podróży do Finlandii, USA, Rosji, Jordanii, na Kubę i Madagaskar wysłuchało 95 osób Ponadto: chodzono po górach, śpiewano przy gitarach, jedzono ciepłą fasolkę, pito grzane wino, tańczono do 5 rano.

19 lutego Spotkanie wtorkowe w COP w Katowicach zgromadziło 26 osób, które wysłuchały prelekcji dr hab. Andrzeja Olejki pt. Niedoszły sojusznik, czy trzeci agresor? Nasz gość przedstawił temat udziału wojsk słowackich w ataku na Polskę we wrześniu 1939.

24 – 26 lutego W Klubie Podróżników „Namaste” miał miejsce kolejny Festiwal SKPB, z udziałem m.in. Oli Dzik (blacha nr 247). Festiwal zakończyły Śpiewanki.

19 marca Kolejne spotkanie wtorkowe, 25 osób wysłuchało prelekcji Romana Frodymy. Tematem były cmentarze wojenne z I wojny światowej.

30 – 31 marca Z udziałem naszych delegatów w Gorczańskiej Chacie odbył się Kwadratlon.

6 kwietnia 11 czerwonymi tabliczkami z motywem wilczego łba oznakowano Wilczy Szlak, czyli drogę dojściową z Rajczy przez Wilczy Groń do Chaty na Zagroniu.

12 – 14 kwietnia Kursanci kursu wilczego i liczni turyści z AKT „Watra” wędrowali razem po Gorcach i Beskidzie Wyspowym.

27 – 28 kwietnia W Chacie na Zagroniu miał miejsce weekend remontowy, w którym wzięło udział 26 osób. Powstał nowy dół kloaczny, wykopano dół na kompost, odświeżono szafki kuchenne, podłączono wodę do łazienki oraz uporządkowano chatę i jej obejście, a także wkopano nowy drogowskaz do chaty.

Także w kwietniu. Dwóch naszych kolegów Dominik Kaszuba – blacha nr 332 i Jacek Bogucki – blacha nr 333 zdało stosowne egzaminy i zdobyło uprawnienia państwowe. Z myślą o kursantach i przewodnikach złożono zamówienia na ponad 300 map turystycznych i pewną ilość panoram widokowych.

21 maja Na kolejnym spotkaniu wtorkowym Renata i Edward Kudelscy (blachy nr 29 i 6), opowiedzieli w jaki sposób narodziła się nasza trójkątna odznaka. Ważnym gościem był Henryk Jasiński – autor projektu trójkątnej blachy przewodnickiej SKPB w Katowicach.

24 – 26 maja Pod hasłem: „Ale kosmos!” odbył się kolejny Rajd Nocny zorganizowany tym razem przez kurs przewodnicki 2018/2019. Zgodnie z hasłem rajdu organizatorzy byli przebrani za kosmonautów, a wystrój bacówki zamienił ją na ten czas w statek kosmiczny.

Także w maju. Po akcji zapisów na mapy turystyczne przyszła kolej na przewodniki. Nasze forum zmieniło serwer, wygląd i adres dostępu.

14 – 16 czerwca Na Głuchaczkach rozbito ponownie bazę namiotową. Dokonano tego w upalnym słońcu i z udziałem blisko 40 osób.

18 czerwca Podczas spotkania wtorkowego dr Jacek Szczygieł, adiunkt w Katedrze Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi UŚl, alpinista jaskiniowy i popularyzator nauki opowiedział o zagrożeniach geologicznych.

22 23 czerwca Na polanie Wały stanęła baza namiotowa.

23 czerwca Ruszyła baza namiotowa na Hali Górowej.

Także w czerwcu. Do Rady Chaty na Zagroniu dołączyli: Jacek Bogucki, Marcin J., Marcin Kołodziej, Robert Konior, Michał Sitko, a Michał Skrzypek „Ave” przekazał funkcję administratora kołowej i chatkowej strony oraz forum Marcinowi J.

19 czerwca zmarł Kol. Henryk Matuszek, długoletni członek SKPB w Katowicach. Uprawnienia przewodnickie otrzymał w roku 1968, a naszą blachę nr 31 w roku 1976.

12 – 14 lipca – Wyrypa Beskidzka. Najpierw nawalił serwer, potem pogoda. W tym roku na dwie trasy 50 km i 100 km z Wilkowic Bystrej wyruszyło 177 Odważnych, a do Chaty na Zagroniu dotarło 80 Wytrwałych.

13 – 14 lipca Kolejny weekend remontowy na Zagroniu, m.in. uporządkowano piwniczkę i podparto jej strop, przed wychodkiem ułożono kamienny taras, a przed Chatą  ławki.

W sierpniu. Działały bazy, kursanci jeździli na obozy i przejścia przewodnickie, czyli życie w Kole toczyło się swą zwykłą koleiną. Do rangi wydarzenia  urosła więc wymiana mebli w siedzibie SKPB przy ulicy Warszawskiej.

30 sierpnia – 1 września Bazy namiotowe zostały zwinięte. Michał Kozera, który przez 10 lat szefował bazie na Wałach przekazał swoje obowiązki Michałowi Drożdżowskiemu.

Także w sierpniu. Tomek Pączek złożył rezygnację z uczestnictwa w Radzie Chaty na Zagroniu. Pojawiły się plakaty reklamujące SKPB w Katowicach. Jerzy Konieczny, nasz kolega który uprawnienia przewodnickie zdobył w roku 1972, przekazał nam 22 egzemplarze wydanego w roku 2006 przewodnika swojego autorstwa pt. „Ziemia Żywiecka”.

4 – 6 października Na Zagroniu rozpoczęto m.in. wymianę podłogi nad salonem oraz wykonano szereg prac porządkowych w kuchni i na ganku. Przygotowano także drewno na najbliższą zimę.

11 – 13 października XLI Jesienne Bacowanie na Jasieniu przygotowane przez kurs 2019/20. Przy pięknej pogodzie wzięło w nim udział 139 osób. Oprawa rajdu nawiązywała do motywów słowiańskich, a jego hasło brzmiało: „Południce i beboki, w góry kierujcie swe kroki”.

15 października Na wtorkowym spotkaniu gościliśmy Prof. Marka Krąpca. Prelegent opowiedział nam o historii dendrochronologii, streścił metodykę określania wieku drewna i oczywiście podał wiele przykładów zweryfikowanie daty powstania drewnianych budowli. W spotkaniu uczestniczyło 11 słuchaczy.

19 – 20 października NocnIK, czyli Nocna Impreza Kołowa na Orientację. Wystartowało 12 kursantów i 11 osób spoza koła.

Także w październiku. Nasz kolega Janusz Godziek  (blacha nr 334) uzyskał uprawnienia przewodnika górskiego klasy III na obszar Beskidów. Pod dotychczasowym adresem skpb.org uruchomiono nową stronę internetową Koła.

2 – 3 oraz 6 listopada Na Zagroniu dokończono remont podłogi.

19 listopada Podczas kolejnych spotkań wtorkowych naszym gościem był Prof. Grzegorz Motyka, który przybliżył nam przebieg konfliktu polsko-ukraińskiego na terenie Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego. W spotkaniu uczestniczyło 30 słuchaczy, także spoza naszego Koła.

22 – 24 listopada i 1 grudnia Egzamin wewnętrzny zaliczyli: Justyna Suchecka, Agnieszka Wszołek i Karolina Ziętek oraz Mateusz Herman, Mateusz Pychyński i Adam Świtalski.

Także w listopadzie. Marianna i Piotr Bednorzowie (blachy nr 13 i nr 1), przekazali ze swej bogatej domowej biblioteki 30 książek głównie z klasyki literatury górskiej i podróżniczej, by wzbogacić zagroniowy księgozbiór na deszczową pogodę.

13 – 15 grudnia W bacówce na Hali Górowej z udziałem 30 osób miała miejsce Wigilia Kołowa. Był Mikołaj, były prezenty.

14 grudnia Czworo śmiałków z SKPB w Katowicach dokonało zimowego wejścia na Babią Górę z tlenem.

17 grudnia Na kolejnym spotkaniu wtorkowym gościliśmy Wojciecha Krukara, autora map nazewniczych. Prelekcji wysłuchało 25 osób, nie tylko z SKPB.

18 grudnia W auli Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚl odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Walne SKPB. Przyjęto wiele zmian w regulaminie Koła.

Także w grudniu. Pojawił się kalendarz ścienny SKPB ze zdjęciami Jacka Boguckiego.  Rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia w naszych obiektach noclegowych kas fiskalnych pracujących on-line. Rok 2019 był ostatnim sezonem, w którym pieczę nad kalendarzem rezerwacji miejsc i chatkowań w Chacie na Zagroniu miała Agnieszka Świerc. Od kolejnego roku tę rolę będzie pełniła Jola Mazurek. Nowy Rok powitano zabawą na Zagroniu.