3 – 6 stycznia – autokarówka dla kursu „Ślimakowego” na środkowe pogórza zorganizowana i prowadzona przez Bartka Piekarusia i Romana Sojdę.

11 – 12 stycznia – na Hali Górowej miało miejsce Blachowanie nowych przewodników SKPB. Do naszego przewodnickiego kręgu dołączyli: Mateusz Herman (blacha nr 336), Mateusz Pychyński (blacha nr 337), Justyna Suchecka (blacha nr 338), Adam Świtalski (blacha nr 339), Agnieszka Wszołek (blacha nr 340), Karolina Ziętek (blacha nr 341). Wszyscy wymienieni to absolwenci Kursu Wilczego, który odbywał się w latach 2018-2019.

25 – 26 stycznia – na Zagroniu odbyły się warsztaty taneczne połączone z potańcówką w stylu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz z projekcją filmu. Warsztaty wymyśliły i poprowadziły Agnieszka Czerwińska i Agata Łozińska.

30 stycznia podczas Walnego Zebrania SKPB wręczono nasze trójkątne blachy niektórym z tych członków SKPB, którzy uprawnienia przewodnickie uzyskali przed rokiem 1976. Byli to
Stefania Mały-Culic (nr 342), Mieczysław Niedźwiecki (nr 343), Ewa Niedźwiecka (nr 344), Antoni Szmyd (nr 346). Na zebranie nie mógł przybyć Herbert Kubacz (blacha nr 345). Ponadto zasłużonym Przewodnikom wręczono honorowe wyróżnienia. Złote Parzenice otrzymali: Piotr Bednorz, Magdalena Chyćko, Edward Kudelski, Bogusław Stanowski. Srebrnymi Parzenicami uhonorowano: Michała Kozerę, Tomasza Pączka, Michała Skrzypka, Agnieszkę Świerc. Brązowe Parzenice otrzymali: Wojciech Sitko, Paweł Szygulski, Dorota Tyralik. Walne wybrało nowy zarząd w składzie: Dorota Perenc – prezes, Arkadiusz Imiela – wiceprezes, Paweł Szygulski – sekretarz, Mateusz Pychyński – skarbnik, Karolina Biber, Jacek Bogucki – przedstawiciel Rady Chaty na Zagroniu, Bartosz Piekaruś – członek Komisji Szkoleniowej.

31 stycznia – 2 lutego Podczas weekendu remontowego w Chacie na Zagroniu Krzysztof Słaby, Andrzej Lubczyk, Jakub Kręcisz, Michał Sitko, Marcin Kołodziej i Robert Konior ułożyli większość boazerii, przygotowali  opał i uprzątnęli otoczenie Chaty.

12 lutego nowy Zarząd ustalił skład Komisji Szkoleniowej (Bartosz Piekaruś, Roman Sojda, Paweł Szygulski, Radosław Truś), Rady Chaty na Zagroniu (Jacek Bogucki, Marcin Kołodziej, Robert Konior, Jolanta Mazurek, Michał Sitko, Kijek) oraz szefostwa nowego kursu przewodnickiego (Agnieszka Kalisz-Dzik, Mateusz Herman, Mateusz Pychyński i Adam Świtalski).

18 lutego w cyklu Spotkań Wtorkowych odwiedził nas Rafał Bielawa – ultramaratończyk, ówczesny rekordzista na trasie GSB. Prelekcji wysłuchało 11 osób.

21-23 lutego w Brennej-Leśnicy została zorganizowana kolejna „Fasolka”, czyli podróżnicze wspomnienia z ubiegłego roku. Blisko 90 uczestników dostało porcję fasolki po bretońsku, grzańca i wspomnień z Głównego Szlaku Sudeckiego, Macedonii, Islandii, Malty, Teneryfy, Maroka, Gruzji, Bliskiego Wschodu, Skandynawii,  Karaibów, USA, Alp, RPA oraz Indii.

4 marca wystartował nowy kurs przewodnicki.

Także w marcu. Ograniczenia związane z pandemią dotknęły wielu członków Koła, zwłaszcza tych, którzy swe życie zawodowe związali z działalnością w branży turystycznej. Na kołowych forach żywo dyskutowano nad formą pomocy dla tych osób. Z powodu pandemii zamknięto Chatę na Zagroniu.  Po krótkiej przerwie i w formie zdalnej wznowiono zajęcia teoretyczne dla obydwu kursów. Po dwóch latach Romana Sojdę – autora comiesięcznych newsletterów, będących też kroniką Koła – zastąpił Paweł Szygulski.

21 kwietnia za pośrednictwem Skype’a odbyło się Spotkanie Wtorkowe z etnologiem, p. dr Iwoną Zawidzką, która przybliżyła nam losy i obyczaje Żydów zamieszkujących niegdyś Bochnię, Brzesko i Nowy Wiśnicz. Bardzo interesującej prelekcji wysłuchało 13 osób.

Także w kwietniu. Zmarli członkowie SKPB: Jerzy Forner (blacha nr 21, nr leg. 2348 Ka) i Janina Kowalczyk-Lhomme (nr leg. 1472 Ka).

5 maja Spotkanie Wtorkowe w formie zdalnej z architektem dr Włodzimierzem Witkowskim,  który opowiedział o drewnianych cerkwiach Huculszczyzny i Pokucia. Z bardzo ciekawą prelekcją naszego gościa zapoznało się 14 słuchaczy.

Także w maju Karolina Biber i Jacek Bogucki zrezygnowali z członkostwa w Zarządzie SKPB.

16 czerwca w cyklu Spotkań Wtorkowych gościliśmy dr hab. Krzysztofa Nowaka – historyka, profesora Uniwersytetu Śląskiego. Zdalnej prelekcji noszącej tytuł: „Pogranicze polsko-czesko-słowackie, fakty, mity, kontrowersje”, po której wykładowcy zadano całą serię pytań, wysłuchały 24 osoby.

19 – 21 czerwca wznowiono wyjazdy kursowe. Kurs starszy był w Pieninach na wyjeździe kwiatkowym, a kurs młodszy w Beskidzie Żywieckim na swoim pierwszym wyjeździe w ogóle.

26 – 28 czerwca rozbito bazy namiotowe na Głuchaczkach i Polanie Wały, zaczęła też działalność baza na Hali Górowej.

Także w czerwcu. Z inicjatywy Doroty Perenc kilkoro przewodników i kursantów brało udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy i wszyscy oni ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Mateusz Pychyński rozpoczął przyjmowanie zapisów na mapy i przewodniki, nie tylko dla kursantów. Akcja trwająca kilka tygodni zakończyła się rekordową liczbą zamówień.  Do Zarządu dołączyli: Marek Bytom i Marcin Kołodziej.

W lipcu kurs starszy odbył przejście przewodnickie, na naszym kołowym kanale na YouTube pojawił się pierwszy filmik. Zmarł Jerzy Konieczny, członek AKT, przewodnik SKPB od 1971 r.

29 – 30 sierpnia po udanym – mimo licznych ograniczeń sanitarnych – sezonie, bazy namiotowe zostały zwinięte.

Także w sierpniu kurs młodszy miał obóz letni w Beskidzie Niskim. Zmarł Stanisław Midor, członek SKPB od 1969 roku.

19 września w okolicach Chaty na Zagroniu odbyła się kołowa impreza na orientację przygotowana głównie przez Kijka.

6 października w Klubie Podróżników „Namaste” odbyło się spotkanie pokoleń.

10 października na Hali Górowej zorganizowano ognisko integracyjne.

11 października po miesiącach przerwy otwarto dla wszystkich turystów Chatę na Zagroniu.

17 października egzamin państwowy na przewodnika górskiego – beskidzkiego klasy III pomyślnie zakończyli przewodnicy SKPB: Mateusz Herman, Mateusz Pychyński, Justyna Suchecka i Adam Świtalski.

17 – 18 października w Chacie na Zagroniu trwał weekend drzewno-remontowy. Wyremontowano ganek i przygotowano opał na zimę.

17 listopada kolejne, niestety znów zdalne, Spotkanie Wtorkowe. Prelekcję na temat odkryć archeologicznych na Górze Zyndrama w Maszkowicach przedstawił dr hab. Marcin Przybyła, Prof. UJ. Spotkanie zgromadziło 14 uczestników.

Także w listopadzie z powodu przepisów znów zamknęliśmy Chatę na Zagroniu, na otarcie łez  ukazał się kalendarz ze zdjęciami autorstwa Jacka Boguckiego przedstawiającymi Chatę i jej najbliższe otoczenie, a na śpiewankach spotykaliśmy się korzystając z facebooka.

15 grudnia zdalne Spotkanie Wtorkowe z etnologiem Prof. Zbigniewem Liberą z UJ, który opowiedział o Bojkach i drobnej szlachcie zwanej chodaczkową. Zalogowało się szesnaścioro uczestników.

Także w grudniu grupa przewodników sympatyków i kursantów SKPB w Katowicach na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok przygotowała, wykonała i nagrała krótki film z własną piosenką pt. „Królowie i Mędrcy”. Na naszym kanale na YT dorobiliśmy się tuzina nagrań.

I tak zakończył się ten nietypowy rok, który pokrzyżował wiele naszych planów i w którym nie odbyły się m.in. Rajd Nocny, czy Jesienne Bacowanie na Jasieniu.