14 stycznia Po raz pierwszy w Chacie na Zagroniu odbyło się blachowanie nowych członków SKPB. Tego zaszczytu dostąpili: Mikołaj Bonk (blacha nr 354), Łukasz Brzęk (bl. nr 355), Katarzyna Klimasz (bl. nr 356), Anna Kręcichwost (bl. nr 357), Aleksandra Łapszyńska (bl. nr 358), Jakub Szeliga (bl. nr 359) i Paweł Tkocz (bl. nr 360), czyli Nieprzemakalni.

18 stycznia Walne Zebranie SKPB. Wybrano nowy zarząd. Prezesem została ponownie Agnieszka Kalisz-Dzik, wiceprezesem Anna Kręcichwost, sekretarzem Aleksandra Łapszyńska, skarbnikiem Justyna Suchecka, a skład zarządu uzupełnili: Piotr Bańczyk, Agata Nowakowska i Bartosz Piekaruś. Na początku zebrania blachę przewodnicką z nr 361 otrzymał Łukasz Kornaś, potem przyznano Parzenice. Złotą Parzenicą uhonorowano (niestety pośmiertnie) Edka Wieczorka, poza tym wręczono ją Michałowi Dzikowi. Srebrne Parzenice otrzymali Barbara Matyszok, Adam Matyszok oraz Dorota Perenc, a brązową Arkadiusz Imiela. Nowy zarząd już w dniu wyboru podjął uchwałę o powołaniu Rady Chaty na Zagroniu (Hanna Bednarczyk, Marcin Kołodziej, Robert Konior, Jolanta Mazurek, Agata Nowakowska, Łukasz Szkaradnik, Paweł Tkocz) i komisji szkoleniowej (Bartosz Piekaruś, Arkadiusz Imiela, Paweł Szygulski, Radosław Truś).

12-13 lutego Chata na Zagroniu gościła uczestników XI Prawdziwej Zimowej Wyrypy Beskidzkiej.

18 lutego W Chacie na Zagroniu bawiliśmy się na imprezie karnawałowej. Imprezę koordynowała Ania Kręcichwost.

20 lutego Zmarł nasz kolega Herbert Kubacz, przewodnik beskidzki od 1968 r. i posiadacz blachy SKPB o nr 345.

21 lutego Kolejne Spotkanie Wtorkowe organizowane już wspólnie przez Hanię Bednarczyk i Kubę Krecisza, tym razem z Adamem Bartoszem, etnologiem i cyganologiem. Tematem prelekcji była historia i kultura Romów karpackich.

3-5 marca w Zarzeczu została zorganizowana kolejna „Fasolka”, czyli weekend slajdowisk podróżniczych. Naszą podróż rozpoczęliśmy w odległej Nowej Zelandii, aby tuż potem udać się w trekking u stóp himalajskich kolosów. Odwiedziliśmy również Kazachstan, Kirgistan, Czarnogórę, Koreę Południową, wędrowaliśmy wzdłuż Korsyki szlakiem GR20. Wyprawę zakończyliśmy zdobyciem najwyższego szczytu Ameryki Płd- Acconcagui. Po dalekich wojażach był czas na tańce do białego rana i śpiewanki.

21 marca Spotkanie wtorkowe z historykiem prof. dr hab. Grzegorzem Jaworem. Tym razem tematem spotkania były: “Rozważania nad przyczynami sukcesu kolonizacyjnego osadnictwa na prawie wołoskim w Beskidach (XIV – XVI wiek)”.

24-26 marca Wewnętrzny egzamin praktyczny zdali Tomasz Solarski, Joanna Serafin-Zarzycka, Wiktoria Zaczek, Joanna Sztuk oraz Jacek Indeka. Egzaminatorzy zawlekli egzaminowanych aż w Bieszczady.

W nocy z 15 na 16 kwietnia na Hali Górowej odbyła się najważniejsza impreza w życiu Kołowym – LIV Blachowanie. Po czasie przepełnionym nauką i ciężką pracą, do grona przewodników SKPB Katowice dołączyli: Tomasz Solarski (blacha 362), Jacek Indeka (blacha 363), Joanna Serafin-Zarzycka (blacha 364), Joanna Sztuk (365), Wiktoria Zaczek (blacha 366).

21-23 kwietnia w Chacie na Zagroniu miał miejsce weekend drzewno – remontowy.

26 kwietnia Spotkanie wtorkowe z Bogumiłem Kanikiem, prezesem fundacji Pogranicze Bez Barier oraz ratownikiem górskim GOPR. Było m.in. o przyszłości turystyki górskiej osób z niepełnosprawnością ruchu, w szczególności o nowych perspektywach z wykorzystaniem współczesnych technologii, a także o planach budowy przez GOPR Śląskiego Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej oraz o wolontariacie górskim.

9 i 12-13 maja Egzamin państwowy na uprawnienia przewodnika beskidzkiego zdali: Mikołaj Bonk, Łukasz Brzęk, Katarzyna Klimasz, Anna Kręcichwost, Jakub Szeliga, Paweł Tkocz, Tomasz Solarski i Łukasz Kornaś, czyli Nieprzemakalni oraz Jacek Indeka i Wiktoria Zaczek z kursu Wodociągowego.

16 maja Spotkanie wtorkowe z dziennikarzem i reporterem Andrzejem Drobikiem, współtwórcą odbywającego się w Wiśle Festiwalu Słowa Granatowe Góry im. Jerzego Pilcha. Na wykładzie zajęliśmy się tematem Wisły w ogólności oraz pochodzącym z niej Jerzym Pilchem w szczególności.

19-21 maja odbył się jak co roku o tej porze Rajd Nocny z metą na Hali Górowej. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem ,,Noc w namiocie cyrkowym”. W tym roku nastąpił powrót do korzeni rajdu – zostało reaktywowane nocne przejście i tak jedna z grup rozpoczęła swoją przygodę o godzinie 21.00 w Przyborowie i wędrowała aż do godzin wczesnoporannych. Po dotarciu wszystkich grup na metę odbył się program artystyczno-rozrywkowy z licznymi konkursami pełnymi nagród, a po nich oczywiście śpiewanki do białego rana. Imprezę koordynowała Agata Nowakowska.

27-28 maja Kwadratlon 2023. Nasi przedstawiciele brali udział w Kwadratlonie zorganizowanym przez SKPB Warszawa w Teodorówce.

15 czerwca Spotkanie wtorkowe z etnologiem, krajoznawcą i historykiem Bartłomiejem Grzegorzem Salą. Tematem spotkania był „szlak bojowy Legionów Polskich w Karpatach Zachodnich w latach 1914-1915”.

25 czerwca60 lat temu powstało nasze Koło. 25 czerwca 1963 roku, w istniejącym wówczas przy ul. T. Kościuszki w Katowicach Międzyuczelnianym Klubie Studenckim „Ciapek”, odbyło się zebranie założycielskie Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Katowicach.

23-25 czerwca Rozbiliśmy bazy namiotowe na przełęczy Głuchaczki oraz na Hali Górowej.

30 czerwca -2 lipca Rozbiliśmy bazę namiotową na polanie Wały.

7-9 lipca odbyła się XV Wyrypa Beskidzka, dzięki zaangażowaniu Marka Bytom – Blondiego, Agnieszki Kalisz-Dzik, Michała Dzika, Ani Kręcichwost, Marty Knysak, Joanny Zarzyckiej, Szymona Jasińskiego, Łukasza Brzęka. W tym roku metą wyrypy była Baza namiotowa na Głuchaczkach. Na mecie, po ukończeniu Małej Wyrypy pojawiło się 48 osób, oraz sześć osób, które przeszło 100 km.

29 lipca W Chacie na Zagroniu zainstalowaliśmy piękny żagiel z logotypami Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach i naszej chaty, a to dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Katowicach, ze środków Miasta Katowice i zaangażowaniu całkiem sporej grupy osób, w szczególności Piotrka Bańczyka, a takżę Lecha Zmełty, Wojtka Krawczyka, Piątego, Szkaradnika, Michała Dzika oraz Marcina Mandli.

25-27 sierpnia oraz 2-4 września. Zwinęliśmy bazy namiotowe.

14 września odbył się wernisaż fotografii naszego Kołowego kolegi Jacka Boguckiego pn. „Magiczny czas z SKPB Katowice” w Klubie Podróżników-Namaste.

18-21 września Festiwal SKPB Katowice 2023 w Klubie Podróżników – Namaste. Imprezę koordynował i prowadził Jakub Kręcisz „Szałaśnik”. Podczas Festiwalu nasi członkowie: Agnieszka Kalisz-Dzik, Franek Chwila, Dariusz Gacek „Filip”, Roman Sojda, Michał Wilczek „Wolf”, Łukasz Kornaś, Piotrek Bańczyk oraz Kijek opowiedzieli o swoich przygodach, pracy oraz pasji jaką jest podróżowanie. Festiwal zakończyły Śpiewanki poprowadzone przez Olę Sawicką.

20 września Z okazji 60-lecia SKPB Katowice postanowiliśmy rozpocząć cykl wywiadów dotyczących historii naszego Koła pn.: „Kołowe wspomnienia”. Pierwszego wywiadu udzielił Franek Chwila – wieloletni członek naszego Koła, a rozmowę przeprowadził Łukasz Brzęk.

27 września Spotkanie organizacyjne nowego kursu przewodnickiego. Szefami kursu zostali: Jakub Kręcisz, Marcin Mandla, Agata Nowakowska, Hanna Bednarczyk, Wojciech Sitko.  

3 października kolejny wywiad z serii „Kołowe wspomnienia”, tym razem wywiadu udzielili Remik i Mikołaj Bonk.

7 – 8 października W Szarem w Milówce świętowaliśmy 60 rocznicę powstania SKPB Katowice i OM PTTK, a na obchody trwające niemal do rana przybyło ponad 190 osób! Podczas uroczystych obchodów wręczono nasze trójkątne blachy niektórym z tych członków SKPB, którzy uprawnienia przewodnickie uzyskali przed rokiem 1976. Byli to Janina Josz (nr 367), Ewa Banaś (nr 368), Teresa Kubik (nr 369) oraz Roman Widawski (nr 370). Ponadto zasłużonym Przewodnikom wręczono honorowe wyróżnienia. Złote Parzenice otrzymali: Andrzej Pałubicki, Maryla Konior, Andrzej Konior, Dariusz Gacek, Franek Chwila, Remigiusz Bonk oraz Radosław Truś. Jednocześnie blachy Sympatyka otrzymały Aleksandra Sawicka oraz Agata Łozińska. Z okazji 60-lecia ukazała się również książka pod redakcją Andrzeja Pałubkickiego i Bogusława Stanowskiego „Opowieść o górach i ludziach gór”, wydana dzięki zaangażowaniu Grupy Przyjaciół Stawieńca, która pokazuje 60 lat naszej działalności słowami członków naszego Koła.

13-15 października w Chacie na Zagroniu miał miejsce weekend drzewno – remontowy.

20-22 października 45. Jesienne Bacowanie na Jasieniu „Tajemnice Lasu”. Organizował je kurs „Kolejkowy”. W tym roku było nas ponad 100!

10 listopada SKPB w Katowicach partnerem 7 edycji KatoHej! Festiwal 2023. Festiwal skierowany jest dla miłośników podróży, gór, szant, folku, a także poezji śpiewanej oraz piosenki turystycznej. Paweł Tkocz i Mikołaj Bonk reprezentowali nasze Koło podczas panelu turystycznego tego festiwalu.

10-13 listopada Autokarówka na tzw. „Daleki Wschód” dla Kursu Kolejkowego, poprowadzona przez Bartka Piekarusia „Bejkera”.

23 listopada Spotkanie „wtorkowe” w czwartek z fotografem Wojtkiem Grabowskim pn: „Foto-opowieści o chasydach”. Nasz gość opowiedział nam o swoich doświadczeniach z kulturą chasydów. Było o przekraczaniu kulturowych granic, tolerancji, obalaniu stereotypów oraz o sposobach fotografowania w specyficznych (nieprzyjaznych i zamkniętych) środowiskach.

9 grudnia Wigilia kołowa na Hali Górowej.

12 grudnia Spotkanie wtorkowe z prof. dr hab. Władysławem Tabaszem oraz naszym kołowym kolegą Andrzejem Trojanowskim na temat Pogórza Strzyżowskiego.

19 grudnia W Klubie Podróżników-Namaste odbyło się wigilijne spotkanie przewodników, sympatyków i kursantów SKPB w Katowicach.

24 grudnia zmarł Bernard Horemski, członek SKPB Katowice i AKT “Gronie”.

31 grudnia W Chacie na Zagroniu powitaliśmy rok 2024.