Zarząd SKPB

 • Agnieszka Kalisz-Dzik – prezes
 • Anna Kręcichwost- wiceprezes
 • Aleksandra Łapszyńska – sekretarz
 • Justyna Suchecka – skarbnik
 • Piotr Bańczyk
 • Agata Nowakowska
 • Bartosz Piekaruś

Komisja Szkoleniowa

 • Bartosz Piekaruś
 • Arkadiusz Imiela
 • Paweł Szygulski
 • Radosław Truś
 • Dorota Perenc

Rada Chaty na Zagroniu

 • Hanna Bednarczyk
 • Marcin Kołodziej
 • Robert Konior
 • Jolanta Mazurek
 • Agata Nowakowska
 • Łukasz Szkaradnik
 • Paweł Tkocz