Zarząd SKPB

 • Michał Dzik – prezes
 • Anna Kręcichwost – wiceprezes
 • Jakub Kręcisz – sekretarz
 • Mateusz Pychyński – skarbnik
 • Marcin Mandla
 • Mikołaj Bonk
 • Bartosz Piekaruś

Komisja Szkoleniowa

 • Arkadiusz Imiela
 • Dorota Perenc
 • Bartosz Piekaruś
 • Paweł Szygulski
 • Radosław Truś

Rada Chaty na Zagroniu

 • Hanna Bednarczyk
 • Marcin Kołodziej
 • Jakub Kręcisz
 • Jolanta Mazurek
 • Łukasz Szkaradnik
 • Joanna Sztuk
 • Paweł Tkocz