Zarząd SKPB

 • Agnieszka Kalisz-Dzik – prezes
 • Adam Świtalski – wiceprezes
 • Anna Pomykała – sekretarz
 • Justyna Suchecka – skarbnik
 • Piotr Bańczyk
 • Agata Nowakowska
 • Bartosz Piekaruś

Komisja Szkoleniowa

 • Arkadiusz Imiela – przewodniczący
 • Bartosz Piekaruś
 • Wojciech Sitko – sekretarz
 • Roman Sojda
 • Radosław Truś

Rada Chaty na Zagroniu

 • Marcin Kołodziej
 • Robert Konior
 • Agata Łozińska
 • Jolanta Mazurek
 • Agata Nowakowska
 • Łukasz Szkaradnik