1. Bazowanie polega na prowadzeniu bazy namiotowej, zwykle nie krócej niż przez tydzień. Do obowiązków bazowego należy między innymi:
  • Obecność na bazie w trakcie bazowania
  • Dbanie o dobry stan techniczny, porządek i warunki sanitarne
  • Kulturalna i profesjonalna obsługa turystów nocujących na bazie
  • Dbanie o dobry wizerunek bazy i SKPB.
 2. Bazować mogą jednocześnie 1-2, maksymalnie 3 osoby. Osoby te, jako obsługa, nie płacą za noclegi.
 3. Bazować mogą przewodnicy, sympatycy i kursanci SKPB, oraz osoby związane z bazami namiotowymi i Kołem i znane w środowisku, czyli również członkowie innych kół SKPB/SKPG/SKPS. Tym mniej znanym może się przydać ktoś bardziej znany, kto może za nie poświadczyć. W wątpliwych przypadkach decyduje opiekun bazy.
 4. Do bazowania wystarczy jedna osoba z powyższego grona i jest ona odpowiedzialna za funkcjonowanie bazy. Może bazować np. z dziewczyną, bratem, ciotką, dziadkiem, kolegą. Wszyscy razem są traktowani jako bazowi.
 5. W jednym terminie praktykę bazową może zaliczać jednocześnie do 2 kursantów. Wszyscy kursanci odbywający praktykę pozostają na bazie przez wszystkie dni bazowania. W razie konieczności wcześniejszego opuszczenia bazy należy powiadomić szafa kursu lub bazy.
 6. Bazowanie trwa tydzień, zazwyczaj od niedzieli do niedzieli (chyba, że bazowi dogadają się inaczej). Wskazane jest, żeby bazowi porozumieli się ze swoimi poprzednikami i następcami co do swoich planów i pory zmiany.
 7. Zapisy na bazowanie prowadzą opiekunowie poszczególnych baz. Termin można uznać za zarezerwowany dopiero po potwierdzeniu przez tegoż opiekuna.
 8. Przed rozpoczęciem sezonu odbywa się w Katowicach spotkanie bazowych, gdzie wyjaśniane są szczegółowe aspekty bazowania. Obecność na spotkaniu jest ważna i niezbędna, zwłaszcza dla osób, które bazują pierwszy raz. Kursanci, którzy nie zaliczyli wcześniej egzaminu z finansów, są na spotkaniu zobowiązani do wykazania się umiejętnością wypisywania KP.