Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

Informacje o spotkaniach Zarządu można znaleźć na naszym forum w ogłoszeniach oraz w kalendarzu wydarzeń na tej stronie.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku i kanał na YouTube.

Adres/siedziba

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach przy OM PTTK w Katowicach
ul. Warszawska 6/302, 40-006 Katowice
Adres e-mail: skpb@skpb.org

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Katowicach

W celu zakupu znaczków PTTK na 2024 rok prosimy o kontakt z Hanną Bednarczyk (e-mail: akinorew35@gmail.com).

Adres/siedziba

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Katowicach
ul. Warszawska 6/302, 40-006 Katowice

Adres e-mail: ompttkkatowice@skpb.org

Dane do faktury

Nazwa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany w Katowicach
Adres: ul. Warszawska 6/302, 40-006 Katowice
NIP: 6340006217
Nr konta bankowego: 50 1050 1214 1000 0090 3029 5688 ING Bank Śląski