Oddział Międzyuczelniany PTTK w Katowicach powstał w 1963 roku i jego historia jest od początku silnie związana z działalnością SKPB Katowice. Z dość rozbudowanej niegdyś działalności dziś Oddziałowi pozostała opieka nad bazami i kursami prowadzonymi przez członków SKPB.

Informacje na temat zebrań zarządu znajdują się na forum w sprawach oddziałowych (kategoria: „Oddział Międzyuczelniany PTTK w Katowicach”).

Zarząd OM PTTK

 • Marek Karweta – prezes
 • Michał Dzik – wiceprezes
 • Dorota Tyralik – sekretarz (adres e-mail: dor_ty@interia.pl, nr. tel: +48 502 831 517),
 • Barbara Matyszok – skarbnik
 • Edyta Łańduch – członek zarządu

W celu zakupu znaczków PTTK na bieżący rok prosimy o kontakt z Dorotą Tyralik.

Adres/siedziba

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Katowicach
ul. Warszawska 6, 40-006 Katowice

Adres e-mail: ompttkkatowice@skpb.org

Komisja Rewizyjna

 • Piotr Bańczyk – przewodniczący
 • Jakub Pasieka – członek

Sąd Koleżeński

 • Magda Chyćko – przewodnicząca
 • Adam Matyszok
 • Tomasz Pączek
 • Anna Pomykała
 • Agnieszka Świerc

Dane do faktury

Nazwa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany w Katowicach
Adres: ul. Warszawska 6, 40-006 Katowice
NIP: 634-000-62-17
Nr konta bankowego: 50 1050 1214 1000 0090 3029 5688 ING Bank Śląski