1. Obiektami SBN PTTK mogą być:
  • bazy namiotowe,
  • chatki studenckie,
  • schroniska,
  • bazy namiotowe innych gestorów,
  • inne obiekty noclegowe zarówno sezonowe jak i całoroczne.
 2. SBN ma na celu:
  • Propagowanie i popularyzację turystyki kwalifikowanej zwłaszcza wśród młodzieży,
  • Umożliwienie obiektom prywatnym oraz należącym do innych organizacji afiliowania przy PTTK oraz wspólnej pracy z obiektami PTTK na rzecz turystyki kwalifikowanej.
  • Ujednolicenie zasad korzystania z obiektów noclegowych.
 3. Obiekty Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK służą wszystkim turystom, zwłaszcza członkom PTTK.
 4. Obiekt SBN PTTK oznaczony jest na zewnątrz wyraźnym emblematem PTTK. W obiektach uwidocznione są:
  • w przypadku obiektów afiliowanych nad emblematem napis „Obiekt afiliowany przy PTTK” według wzoru zatwierdzonego przez KA ZG PTTK,
  • Regulamin Obiektu Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK według wzoru zatwierdzonego przez KA ZG PTTK, oraz regulamin wewnętrzny obiektu,
  • plakat SBN PTTK według wzoru zatwierdzonego przez KA ZG PTTK,
  • cennik usług wraz z informacją o stosowanych rabatach, a w szczególności o Rabacie PTTK według wzoru zatwierdzonego przez KA ZG PTTK,
  • informacja o szlakach prowadzących do sąsiednich schronisk, obiektów SBN PTTK oraz miejscowości – zasadniczo w formie mapy lub schematu,
  • informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej z najbliższych miejscowości (przystanku, stacji) oraz o grożących niebezpieczeństwach i zasadach wzywania pomocy.
 5. Obiekt SBN PTTK w ramach oferowanych usług zapewnia, co najmniej:
  • noclegi w warunkach turystycznych,
  • wrzątek do naczyń własnych turysty bezpłatnie,
  • nieodpłatne korzystanie z pieca lub kuchni elektrycznej i infrastruktury kuchennej – umożliwiającej przygotowanie posiłku we własnym zakresie,
  • spożycie w jadalni posiłków przygotowanych we własnym zakresie,
  • wykorzystanie jadalni w charakterze świetlicy poza okresem spożywania posiłków,
  • w razie wypadku skorzystanie z apteczki wyposażonej w środki pierwszej pomocy,
  • turystom nocującym w obiekcie SBN PTTK, możliwość suszenia odzieży i obuwia, a także naprawy sprzętu turystycznego we własnym zakresie.
 6. Podmiot prowadzący obiekt SBN PTTK udziela w ciągu 14 dni odpowiedzi w sprawie rezerwacji noclegów. Odpowiedź jest wiążąca dla obu stron.
 7. Turyści przyjmowani są na nocleg według kolejności zgłoszeń, z tym że przy równoczesnym zgłoszeniu pierwszeństwo przysługuje członkom PTTK. Obiekty SBN PTTK udzielają rabatu w wysokości min. 20% dla członków PTTK z aktualnie opłaconą składką PTTK, oraz dodatkowych rabatów określonych przez Komisję Akademicką ZG PTTK i zarządcę obiektu.
 8. Komisja Akademicka raz do roku określa i publikuje na swoich stronach internetowych maksymalną wysokość opłat za nocleg w obiektach SBN oraz listę obowiązujących rabatów KA.
 9. Turyście, który nie ma możliwości bezpiecznego dotarcia do innego obiektu noclegowego, stacji kolejowej, lub miejscowości, a także ze względu na zjawiska atmosferyczne, itp. obiekt obowiązany jest udzielić schronienia i jednego noclegu – nawet jeżeli wszystkie miejsca noclegowe są zajęte. Udzielenie noclegu w warunkach zastępczych upoważnia do pobrania opłaty nie przekraczającej ceny najtańszego noclegu w danym obiekcie SBN PTTK.
 10. W obiektach SBN PTTK obowiązuje cisza nocna – używanie instrumentów muzycznych i urządzeń nagłaśniających nie może zakłócać wypoczynku innych turystów.
 11. W okresie od 25 grudnia do 5 stycznia obiekt jest zwolniony z przestrzegania punktów 7 i 9 powyższego regulaminu.

Wersja zatwierdzona przez Komisję Akademicką w dniu 12 marca 2011 r.