A wiecie, że Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach obchodzi w tym roku 50-lecie?

Powstaliśmy 25 czerwca 1963 roku.

Zebranie założycielskie odbyło się w Międzyuczelnianym Klubie Studenckim „Ciapek” w Katowicach na ulicy Kościuszki. Koło katowickie powstało jako pierwsze w kraju koło przewodników studenckich na podstawie wspólnego porozumienia Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 9 lutego 1963 r. o możliwości tworzenia studenckich kół przewodników turystycznych, które stwarzyło tym samym formalne ramy organizacyjne dla zrzeszania się kadry przewodnickiej w większych ośrodkach akademickich.