Bojkowie i szlachta chodaczkowa w pn-wsch. Karpatach XIX-XX w.” to tytuł prelekcji, pana Prof. dr hab. Zbigniewa Libery z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który na podstawie własnych badań terenowych w okolicach Sambora i Drohobycza, Stryja i Turki sprzed kilkunastu lat, publikacji etnograficznych i historycznych przedstawi „dwa zabytki dziejowe”: Bojków oraz drobną szlachtę (nazywaną chodaczkową), która stanowiła 1/3 ludności w niektórych powiatach (ok. 500 tys. we Wschodniej Małopolsce) przed 1939 r. Pan Profesor o temacie swojego wykładu pisze m.in. tak:

„…te grupy społeczne przedstawiali badacze polscy i ukraińscy nadając im różne genealogie historyczne, odmienne cechy społeczno-kulturowe, kwalifikacje narodowościowe. Ciekawe przy tym, że te same problemy inaczej jeszcze, wcale nie jednoznacznie, przedstawiała ludność pochodzenia szlacheckiego i ta zaliczana do Bojków, że problem „szlachty polskiej czy ukraińskiej?” należał do ważnych w II Rzeczypospolitej, odżył w jakimś stopniu po 1990 r.”

Zapraszam na ostatnie w tym roku Spotkanie Wtorkowe, nadal niestety w formule zdalnej, za pośrednictwem Skype. Do zobaczenia 15. grudnia, o godz. 17:30. Link będzie udostępniony na naszym forum (w części ogólnodostępnej) oraz przez fb w naszej grupie SKPB P&S.