Znaczki można kupić płacąc przelewem na konto OM (nr w zakładce kontakt/OM PTTK), a kosztują: normalny – 65 zł, ulgowy – 40 zł, ulgowy młodzieżowy – 30 zł.

Odbiór znaczków po okazaniu potwierdzenia przelewu u Ani Pomykały, w środę 23 lutego od 19:00 w Namaste lub w poniedziałek 28 lutego między  godz. 17:00 a 18:00 w siedzibie SKPB. Inne terminy do uzgodnienia z Anią, można pisać na adres mailowy Koła.

Do składki ulgowej uprawnieni są rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacających składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią, emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. Do składki ulgowej młodzieżowej uprawnieni są opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci do ukończenia 26 roku życia.