Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Przewodników i Sympatyków naszego Koła na Zebranie Walne SKPB Katowice, które odbędzie się 18 stycznia 2024 roku (czwartek) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej nr 26 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Walnego przez Prezes SKPB.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza walnego zebrania w głosowaniu jawnym.

3. Stwierdzenie przez przewodniczącego zebrania walnego prawomocności zebrania walnego na podstawie listy obecnych.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podziękowania ustępującego zarządu.

6. Wybór komisji pełniącej funkcje komisji skrutacyjnej, mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków.

7. Sprawozdanie ustępującego zarządu.

8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej OM PTTK.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem.

10. Wniosek w sprawie absolutorium, głosowanie jawne.

11. Wyłonienie kandydatów do nowego zarządu.

12. Wybory nowego zarządu w głosowaniu tajnym.

13. Przedstawienie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

14. Zebranie konstytuujące nowych władz.

15. Wystąpienie nowego prezesa.

16. Dyskusja.

17. Wolne wnioski i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w trakcie obrad Zebrania Walnego.

18. Dyskusja.

19. Zakończenie Zebrania Walnego.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd SKPB w Katowicach