Kategoria: Spotkania wtorkowe

Jakie wartości wnosi w nasze życie ikona

zapraszamy na prelekcję naszej koleżanki Anny Iwańczak (blacha nr 162) pt.: “Jakie wartości wnosi w nasze życie ikona”. Po prelekcji podzielimy się opłatkiem i zaśpiewamy kilka kolęd.

Spotkanie odbędzie się o 15-go stycznia o 17:30 w COP przy ul. Kopernika 14 w Katowicach i przeznaczone tylko dla członków, sympatyków oraz kursantów SKPB Katowice.

Wykład o nowej regionalizacji Beskidów

Członków naszego Koła oraz kursantów obydwu kursów serdecznie zapraszamy 14-go listopada o godz. 18:00 na wykład o nowej regionalizacji Beskidów. Prelegentem będzie pan dr hab. Jarosław Balon, adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden ze współautorów nowego podziału fizjograficznego terenu naszych uprawnień, a ponadto przewodnik górski i podróżnik. Miejscem spotkania będzie sala wykładów kursowych.

Szkolenia dla członków SKPB

Od marca rozpoczyna się cykl szkoleń przeznaczony dla członków SKPB. Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce 27.03.2018 r. o godzinie 17.00. Pół godziny poświęcimy na sprawy organizacyjne Koła, omówienie bieżącej aktywności oraz przedstawienie pomysłów członków na dalszą działalność. O godzinie 17.30 rozpocznie się wykład pt. “Niedoceniane zasoby przyrody Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego – atrakcyjnych turystycznie mezoregionów Polski”, który poprowadzi dr Alicja Barć.

Kolejne spotkania będą odbywały się w każdy czwarty wtorek miesiąca w bufecie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Jagiellońskiej 28 w Katowicach. Serdecznie zapraszamy, gdyż jest to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy i integracji członków Koła.