Cześć,

przejmuję w tym roku dystrybucję znaczków PTTK. Znaczki na rok 2023 są już do kupienia, piszcie lub dzwońcie (dane kontaktowe na dole) w celu ustalenia indywidualnego terminu ich odbioru :)

W tym roku znaczek normalny kosztuje 75 zł, znaczek ulgowy 51 zł, a ulgowy młodzieżowy 36 zł. Za znaczki można płacić gotówką lub przelewem na konto OM PTTK: 50 1050 1214 1000 0090 3029 5688 ING Bank Śląski. Jeśli wybieracie drugą opcję, proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą mailową przed odebraniem znaczka ;)

Do zakupu znaczka ulgowego uprawnieni są:

  • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich, opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składką rodzinna),
  • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
  • bezrobotni,
  • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Do zakupu znaczka ulgowego młodzieżowego uprawnieni są:

  • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  • osoby małoletnie do ukończenia 16. roku życia,
  • młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26. roku życia.

Hanna Bednarczyk
akinorew35@gmail.com