Po blachowaniu, foto: Roman Sojda

Kilkanaście osób uczestniczyło w miłej uroczystości, jaka miała miejsce 24 sierpnia w COP w Katowicach. Blachę SKPB z nr 352 wręczono Bolesławowi Korczyńskiemu, który uprawnienia przewodnika beskidzkiego zdobył w 1968 r., czyli zanim pojawiły się nasze trójkątne odznaki. Kolega Korczyński odebrał także blachę nr 353 w imieniu swojej żony Ewy, która jest przewodnikiem od tego samego roku. Państwo Korczyńscy od wielu lat mieszkają w Australii, tym bardziej cieszy więc fakt, że nadal interesują się tym co dzieje się w Kole. Po części oficjalnej był jeszcze czas, by posłuchać opowieści o życiu na antypodach, także o australijskich górach.

Kilka godzin wcześniej zaległą blachę z nr 345 wręczono kol. Herbertowi Kubaczowi, który swoje uprawnienia uzyskał również w 1968 r.