Mamy przyjemność zaprosić na Marcowe Spotkanie Wtorkowe, które odbędzie się 19 marca, czyli tradycyjnie w trzeci wtorek miesiąca:)

Naszym gościem będzie dr inż. Stanisław Kucharzyk, pełniący funkcję zastępcy dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Porozmawiamy o specyfice lasów bukowych w ogólności oraz tych ich częściach BdPN wpisanych na listę UNESCO w szczególności. Są to górna część zlewni potoku Wołosatka oraz potoku Terebowiec, obszar na północnych zboczach Połoniny Wetlińskiej i Smereka, a także teren najstarszego bieszczadzkiego rezerwatu “U źródeł Solinki” oraz buczyny przygrzbietowe w Paśmie Granicznym i na zboczach Małej i Wielkiej Rawki. Europejskie lasy bukowe zostały nominowane z uwagi na wybitny przykład ewaluacji biologicznej i ekologicznej systemów lądowych, trwającej od czasów polodowcowych, a ich ochrona jest niezbędna do zrozumienia kształtowania się zasięgu buka na półkuli północnej w całym spektrum środowiskowym.

Od 28 lipca 2021 r. cztery obszary buczyn z Bieszczadzkiego Parku Narodowego (3472 ha) weszły w skład międzynarodowego seryjnego wpisu (dobra) Światowego Dziedzictwa UNESCO „Pradawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy”. Są one obecnie największym seryjnym wpisem listy światowego dziedzictwa UNESCO obejmujący 93 obszary o łącznej powierzchni 99 768.08 ha w 18 krajach Europy. Jest to jedyny obiekt światowego dziedzictwa, który łączy tak wiele części składowych. Od 2021 roku reprezentowana jest przez komponenty z Albanii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Francji, Niemiec, Włoch, Chorwacji, Czech, Macedonii Północnej, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii i Ukrainy. Czy wiedzieliście, że kora buka była używana przez Indoeuropejczyków do celów pisarskich, a tabliczki z drewna bukowego były powszechnym materiałem pisarskim w społeczeństwach germańskich przed wynalezieniem papieru?

Jeśli te informacje są dla Was nowością lub po prostu interesuje Was ten temat, serdecznie zapraszamy na spotkanie.

🪛Technikalia:
aby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w ten link: https://meet.google.com/tum-oead-qyq następnie zostaniemy przekierowani na stronę, na której będzie odbywać się spotkanie.
Spotkanie rozpocznie się punktualnie o 19:00.
Prosimy o wyłączenie mikrofonu oraz kamery, aby nie obciążać zbytnio połączenia.

P.S. Opis spotkania został stworzony na podstawie artykułu prelegenta, pt. “Buczyny z listy UNESCO”- link ⬇️⬇️⬇️