Za nami jedno z najważniejszych corocznych spotkań naszego Koła. Jak co roku odbyło się podsumowanie ubiegłej kadencji zarządu. Podziękowaliśmy wszystkim naszym członkiniom oraz członkom za zaangażowanie w pracę na jego rzecz, a także mogliśmy odbyć wspólne dyskusje z pomysłami na przyszłość dla nowo wybranego zarządu.

Podczas spotkania wręczono również nasze najwyższe wyróżnienie, czyli Złote Parzenice za wybitne zasługi za wieloletnią działalność w naszym Kole.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Stanisław Iwańczak (niestety nie mógł się pojawić);
  • Mateusz Drożdzowski.

Wybrany został nowy zarząd w składzie:

  • Michał Dzik – prezes;
  • Anna Kręcichwost – wiceprezes;
  • Jakub Kręcisz – sekretarz;
  • Mateusz Pychyński – skarbnik;
  • Marcin Mandla – członek zarządu;
  • Mikołaj Bonk – członek zarządu;
  • Bartosz Piekaruś – członek zarządu.
Wybrany został nowy zarząd w składzie Michał Dzik – prezes;
Anna Kręcichwost – wiceprezes;
Jakub Kręcisz – sekretarz;
Mateusz Pychyński – skarbnik;
Marcin Mandla – członek zarządu;
Mikołaj Bonk – członek zarządu (zdalnie)
Bartosz Piekaruś – członek zarządu (zdalnie)

Z uzasadnienia wyróżnienia Kolegi Stanisława Iwańczaka Złotą Parzenicą:

Prezes naszego Koła w latach 1989-1990, [wyróżniony] w szczególności za Jego pracę na rzecz chat SKPB. Kolega Stanisław przez wielu członków Koła zwany Stasiem ze Skalnego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaangażował się mocno w remont bacówki na Jasieniu. Samotnie nieraz pracując remontował dach i śmiało należy powiedzieć, że uratował obiekt, z którym Koło jest mocno związane. Kol. Stanisław w 1989 roku „odnalazł” budynek gospodarczy na stokach Rachowca i doprowadził osobiście do objęcia go opieką Koła. Powyższe uzasadnienie obejmuje tylko część zaangażowania Kolegi Stanisława w prace naszego Koła. Kolega Stanisław od przejścia przewodnickiego bardzo aktywnie uczestniczył w wielu zadaniach i akcjach Koła. O Jego aktywności i wysokiej ocenie Jego Pracy świadczy również fakt, że był w Zarządzie Koła w latach 1988-1990. Kolega Stasiu był i jest Osobą, która swoim zaangażowaniem, wrażliwością i bardzo emocjonalnym podejściem wytworzyła serdeczne więzi wielu członków Koła z górami i Kołem.

Renata Kudelska blacha nr. 29 i Edward Kudelski blacha nr. 6

Mateusza Drożdżowskiego poznaliśmy w latach 80 jako niezwykle energicznego i zdeterminowanego młodego prezesa SKPB. Wprowadził on Koło na zupełnie nową drogę, tworząc bazy namiotowe a następnie organizując ich działalność przez wiele sezonów letnich. Wówczas nie podzielaliśmy Jego przekonań, uważając że koło przewodnickie ma inne cele, jednak z perspektywy 40 lat widać, że nie mieliśmy racji, bo bazy namiotowe przetrwały, są potrzebne i dzięki ogromnemu zaangażowaniu Mateusza stanowią ważną część działalności naszego Koła.
Mateusz w pełni zasługuje na Złotą Parzenicę SKPB

Maryla Konior blacha nr. 78 i Andrzej Konior blacha nr. 92

Wręczenie Złotej Parzenicy dla kolegi Mateusza Drożdżowskiego: