Bycie przewodnikiem górskim, to nie tylko piękne krajobrazy i wspaniałe wycieczki po górach, ale to również niestety czasem wypadki, obrażenia, czy po prostu choroby. Dlatego też kolejny raz spotkaliśmy się w Sosnowcu w Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa, aby zdobyć, bądź też odnowić uprawnienia ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy (ratownik KPP).

Najpierw kawka i pompujemy

Na szkoleniu, które trwało w sumie 6 dni, zameldowało się 19 przewodników bądź też aspirantów tej profesji. Na kursie zaznajamialiśmy się z tajnikami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z wykorzystaniem sprzętu do defibrylacji, a także uczyliśmy się korzystać z dostępnego sprzętu medycznego, zawartości toreb ratunkowych, narzędzi, własnego wyposażenia posiadanego w apteczce oraz metod, które mogą komuś życie uratować.

Z naszymi ludźmi nie zginiesz!

Kurs był bardzo intensywny, krew się lała hektolitrami (na szczęście sztuczna). Całość zakończyła się egzaminem, na szczęście dla wszystkich złożonym z sukcesem. Każde spotkanie było okraszone historiami z życia zarówno prowadzących zajęcia ratowników medycznych, jak i historiami przewodnickimi naszych kursantów i przewodników.

Żeby nie było tak poważnie i patetycznie, nie zabrakło również prześwietnych kanapek (dziękujemy solenizantce Dorce) oraz wspaniałej i gorącej kawy.

Serdecznie dziękujemy wykładowcom i egzaminatorom Centrum Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Sosnowcu.
I pamiętajmy wszyscy: szkolmy się! Od tego może zależeć czyjeś życie!

Szkolenie KPP
Nasi członkowie ze świeżo zdobytymi uprawnieniami